Tlačiť Späť

Domov

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti Pdf súbor na stiahnutie TU!

 

Kontakt:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
email: planobnovy@health.gov.skVYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ V RÁMCI VÝZVY:
„FINANCOVANIE VEĽKÝCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV NA PODPORU VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE NEMOCNÍC ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA KVALITY A EFEKTÍVNOSTI ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI“
BOLO UKONČENÉKomponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach  V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 29. septembra 2022, Zmena 21. novembra 2022)
otvorená výzva
NOVÉ!
Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P21 na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martin
(Vyhlásená 31. októbra 2022, Uzavretá 21. novembra 2022)
uzavretá výzva
Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti  HODNOTENIE UKONČENÉ 
(Vyhlásená 8. novembra 2022)
uzavretá výzva
Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti 
(Vyhlásená 21. decembra 2022, Zmena 15. marca 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc (plánovaná výzva)
Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou (plánovaná výzva)
Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie  HODNOTENIE UKONČENÉ
(Vyhlásená 31. augusta 2022, Zmena 30. septembra 2022, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva
Centrálne riadenie - nový ERP systém (priame vyzvanie) (plánovaná výzva)
Priame vyzvanie na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
(Vyhlásená 22. decembra 2022, Uzavretá 11. januára 2023)
uzavretá výzva
Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
Vybudovanie psycho-sociálnych centier
(Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1. marca 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Doplnenie siete psychiatrických stacionárov  V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1. marca 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
(Vyhlásená 10. januára 2023, Zmena 1. marca 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
(Vyhlásená 30. novembra 2022)
otvorená výzva
NOVÉ!
Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie / Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva  V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 16. augusta 2022, Zmena 22. novembra 2022)
otvorená výzva
NOVÉ!
Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie 
V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 25. augusta 2022, Zmena 22. novembra 2022)
otvorená výzva
NOVÉ!
Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov  V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 28. októbra 2022)
otvorená výzva
NOVÉ!
Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť
Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti  V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022, Uzavretá 31. októbra 2022)
uzavretá výzva
Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti  V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva
Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov
(Vyhlásená 28. novembra 2022, Zmena 16. februára 2023, Uzavretá 16. marca 2023)
uzavretá výzva
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov  V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 6. júla 2022, Zmena 30. septembra 2022, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva

Logá "Plán obnovy a odolnosti"