Tlačiť Späť

Domov

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti Pdf súbor na stiahnutie TU!

 

Kontakt:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
email: planobnovy@health.gov.sk

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (kód výzvy: 11I01-21-V08) V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 29. septembra 2022, Zmena 30. mája 2023,  Uzavretá 31. júla 2023)
uzavretá výzva
Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P21 na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martin
(Vyhlásená 31. októbra 2022, Uzavretá 21. novembra 2022)
uzavretá výzva
Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti (kód výzvy: 11I02-21-V09) HODNOTENIE UKONČENÉ 
(Vyhlásená 8. novembra 2022)
uzavretá výzva
Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti (kód výzvy: 11I02-21-V10) HODNOTENIE UKONČENÉ
(Vyhlásená 21. decembra 2022, Zmena 5. apríla 2023, Uzavretá 14. apríla 2023)
uzavretá výzva 
Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc (kód výzvy: 11I02-21-V11)
(Vyhlásená 24. augusta 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou (plánovaná výzva)
Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie (kód výzvy: 11I03-21-V06)
HODNOTENIE UKONČENÉ
(Vyhlásená 31. augusta 2022, Zmena 7. júna 2023, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva
Centrálne riadenie - nový ERP systém (priame vyzvanie) (plánovaná výzva)
Priame vyzvanie na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
(Vyhlásená 22. decembra 2022, Uzavretá 11. januára 2023, Zmena 19. júla 2023)
uzavretá výzva

Priame vyzvanie pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.  na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení (kód priameho vyzvania: 11I03-21-P27)
(Vyhlásená 24. júla 2023, Uzavretá 12.septembra 2023)

uzavretá výzva

Priame vyzvanie pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení (kód priameho vyzvania: 11I03-21-P26)
(Vyhlásená 24. júla 2023, Uzavretá 24. augusta 2023)

uzavretá výzva

Priame vyzvanie pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení (kód priameho vyzvania: 11I03-21-P25)
(Vyhlásená 24. júla 2023, Uzavretá 24. augusta 2023)

uzavretá výzva
Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
Vybudovanie psycho-sociálnych centier  (kód výzvy: 12I03-21-V16) V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1. marca 2023, Uzavretá 31. marca 2023)
uzavretá výzva
Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (kód výzvy: 12I04-21-V12) V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1. marca 2023, Uzavretá 31. marca 2023)
uzavretá výzva
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (kód výzvy: 12I05-21-V15)
V PROCESE HODNOTENIA

(Vyhlásená 10. januára 2023, Zmena 13. apríla 2023, Uzavretá 30. apríla 2023)
uzavretá výzva
Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (kód výzvy: 12I07-21-V13)
V PROCESE HODNOTENIA
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           10 643 438,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       10 643 438,00
(Vyhlásená 30. novembra 2022)
otvorená výzva
NOVÉ!
Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie / Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva (kód výzvy: 12I08-21-V02) V PROCESE HODNOTENIA
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:               2 925 181,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:           2 911 882,00
(Vyhlásená 16. augusta 2022, Zmena 14. apríla 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie 
(kód výzvy: 12I08-21-V03) V PROCESE HODNOTENIA
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:               1 900 000,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:           1 875 347,00
(Vyhlásená 25. augusta 2022, Zmena 14. apríla 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov (kód výzvy: 12R03-21-V14)
V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 28. októbra 2022, Uzavretá 22. mája 2023)
uzavretá výzva
Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť
Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti  (kód výzvy: 13I02-21-V04) HODNOTENIE UKONČENÉ
(Vyhlásená 29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022, Uzavretá 31. októbra 2022)
uzavretá výzva
Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (kód výzvy: 13I02-21-V05) HODNOTENIE UKONČENÉ
(Vyhlásená 29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva
Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (kód výzvy: 13I02-21-V17)
(Vyhlásená 15. mája 2023, Uzavretá 17. júla 2023)
uzavretá výzva
Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov (kód výzvy: 13I03-21-V07) V PROCESE HODNOTENIA
(Vyhlásená 28. novembra 2022, Zmena 16. februára 2023, Uzavretá 16. marca 2023)
uzavretá výzva
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti (kód výzvy: 13I03-21-V18)
(Vyhlásená 29. mája 2023, Uzavretá 31. júla 2023)
Zoznam žiadateľov poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (13I03-21-V18)
uzavretá výzva
Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (kód výzvy: 13I03-21-V01) HODNOTENIE UKONČENÉ
(Vyhlásená 6. júla 2022, Zmena 30. septembra 2022, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva

Logá "Plán obnovy a odolnosti"