Tlačiť Späť

Domov

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Aktualizovný Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev a priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti (verzia 11)
Pdf súbor na stiahnutie TU!

NOVÉ!  Zoznam často kladených otázok a odpovedí faq-mzsr-poo.pdfPdf súbor na stiahnutie TU!

 

Kontakt:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
email: planobnovy@health.gov.sk


Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (kód výzvy: 11I01-21-V28)
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           9 109 692,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       9 109 692,00
Zoznam žiadateľov v rámci výzvy „Podpora vzniku nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v regiónoch - 2” (11I01-21-V28)
Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Zoznam prijímateľov prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy 11I01-21-V28
(Vyhlásená 10. októbra 2023, Zmena 25. októbra 2023 prostredníctvom systému Ispo)
otvorená výzva
NOVÉ!
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (kód výzvy: 11I01-21-V08) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           10 252 188,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:         9 109 692,00
(Vyhlásená 29. septembra 2022, Zmena 30. mája 2023,  Uzavretá 31. júla 2023)
uzavretá výzva
Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P21 na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martin
(Vyhlásená 31. októbra 2022, Uzavretá 21. novembra 2022, Zmena 20. decembra 2023)
uzavretá výzva
Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti (kód výzvy: 11I02-21-V09) HODNOTENIE UKONČENÉ 
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           197 559 877,08
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:                              0
(Vyhlásená 8. novembra 2022)
uzavretá výzva
Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti (kód výzvy: 11I02-21-V10) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           67 577 295,92
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:         2 714 365,88
(Vyhlásená 21. decembra 2022, Zmena 5. apríla 2023, Uzavretá 14. apríla 2023)
uzavretá výzva 
Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc (kód výzvy: 11I02-21-V11)
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           53 839 571,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       53 839 571,00
Zoznam žiadateľov v rámci výzvy „Nová sieť nemocníc – doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc”
(Vyhlásená 24. augusta 2023, Zmena 26. októbra 2023 prostredníctvom systému Ispo, Uzavretá 28. novembra 2023)
uzavretá výzva
Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou (kód výzvy: 11I03-21-V19) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           7 969 998,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       7 969 998,00
Zoznam žiadateľov v rámci výzvy „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou”
Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(Vyhlásená 31. októbra 2023, Zmena 10. januára 2024, Uzavretá 31. januára 2024, prostredníctvom systému Ispo)
uzavretá výzva
Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie (kód výzvy: 11I03-21-V06)
HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           2 000 000,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       1 069 628,54
(Vyhlásená 31. augusta 2022, Zmena 7. júna 2023, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva
Centrálne riadenie - nový ERP systém (priame vyzvanie) (plánovaná výzva)
Priame vyzvanie na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) 
(kód priameho vyzvania: 11I04-21-P22)​
(Vyhlásená 22. decembra 2022, Uzavretá 11. januára 2023, Zmena 6. decembra 2023)
uzavretá výzva

Priame vyzvanie pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení (kód priameho vyzvania: 11I03-21-P27)
(Vyhlásená 24. júla 2023, Uzavretá 12. septembra 2023, Zmena 29. novembra 2023)

uzavretá výzva

Priame vyzvanie pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení (kód priameho vyzvania: 11I03-21-P26)
(Vyhlásená 24. júla 2023, Uzavretá 24. augusta 2023, Zmena 29. novembra 2023)

uzavretá výzva

Priame vyzvanie pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení (kód priameho vyzvania: 11I03-21-P25)
(Vyhlásená 24. júla 2023, Uzavretá 24. augusta 2023, Zmena 29. novembra 2023)

uzavretá výzva
Priame vyzvanie pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
(kód priameho vyzvania: 11I02-21-P29)
(Vyhlásená 13. októbra 2023, Uzavretá 8. decembra 2023)
uzavretá výzva
Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
Vybudovanie psycho-sociálnych centier  (kód výzvy: 12I03-21-V16) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           7 828 895,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       3 675 689,93
(Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1. februára 2024, Uzavretá 31. marca 2023)
uzavretá výzva
Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (kód výzvy: 12I04-21-V12) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           6 524 096,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       2 931 534,37
(Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1. februára 2024, Uzavretá 31. marca 2023)
uzavretá výzva
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (kód výzvy: 12I05-21-V15)
HODNOTENIE UKONČENÉ

Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           2 348 720,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       2 348 720,00
(Vyhlásená 10. januára 2023, Zmena 13. apríla 2023, Uzavretá 30. apríla 2023)
uzavretá výzva
Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (kód výzvy: 12I07-21-V13)
V PROCESE HODNOTENIA
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           10 643 438,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:         6 377 726,70
(Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1. februára 2024)​
otvorená výzva
NOVÉ!
Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie / Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva (kód výzvy: 12I08-21-V02) V PROCESE HODNOTENIA
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:               2 925 181,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:           2 861 644,64
(Vyhlásená 16. augusta 2022, Zmena 14. apríla 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie 
(kód výzvy: 12I09-21-V03) V PROCESE HODNOTENIA
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:               1 900 000,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:           1 798 997,00
(Vyhlásená 25. augusta 2022, Zmena 14. apríla 2023)
otvorená výzva
NOVÉ!
Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov (kód výzvy: 12R03-21-V14)
HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:              1 316 767,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:               28 338,38
(Vyhlásená 28. októbra 2022, Uzavretá 22. mája 2023)
uzavretá výzva
Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť
Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti  (kód výzvy: 13I02-21-V04) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           1 401 557,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:            86 718,32
(Vyhlásená 29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022, Uzavretá 31. októbra 2022)
uzavretá výzva
Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (kód výzvy: 13I02-21-V05) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           3 237 912,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:          690 060,31
(Vyhlásená 29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva
Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (kód výzvy: 13I02-21-V17) V PROCESE HODNOTENIA
Aktualizovaná výzva 13I02-21-V17 Plánu obnovy a odolnosti (29.4.2024)
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           26 869 838,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       26 869 838,00
(Vyhlásená 15. mája 2023, Uzavretá 17. júla 2023)
Zoznam žiadateľov v rámci výzvy „Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti” (13I02-21-V17)
Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
uzavretá výzva
Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov (kód výzvy: 13I03-21-V07) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           12 556 921,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:         3 461 823,37
(Vyhlásená 28. novembra 2022, Zmena 13. mája 2024, Uzavretá 16. marca 2023)
uzavretá výzva
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti (kód výzvy: 13I03-21-V18) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           4 994 234,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       4 994 234,00
(Vyhlásená 29. mája 2023, Uzavretá 31. júla 2023)
Zoznam žiadateľov poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (13I03-21-V18)
Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
uzavretá výzva
Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (kód výzvy: 13I03-21-V01) HODNOTENIE UKONČENÉ
Výška finančných prostriedkov určených na výzvu:           2 388 246,00
Zostatok finančných prostriedkov určených na výzvu:       1 040 456,53
(Vyhlásená 6. júla 2022, Zmena 30. septembra 2022, Uzavretá 30. novembra 2022)
uzavretá výzva

Logá "Plán obnovy a odolnosti"
​​​​

​ ​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​​​​​