Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Etická komisia pre klinické skúšanie

Etická komisia pre klinické skúšanie

Ethics Committee for Clinical Trials

 

Štatút:
Statute:

Štatút Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro (tiež zverejnený vo vestníku MZSR 2021  (Čiastka 31-35​) – str. 17 https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr)


Zoznam členov Etickej komisie pre klinické skúšanie:
List of members of the Ethics Committee for Clinical Trials:

 

 

Meno člena komisie

​Funkcia

1.

MUDr. Aurélia Mojzešová Predseda Etickej komisie

2.

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH Podpredseda Etickej komisie

3.

JUDr. Dušan Podolský, PhD.,MBA Stály člen Etickej komisie

4.

PharmDr. Lucia Polášková Stály člen Etickej komisie

5.

Mgr. Jana Vetešková, PhD. Stály člen Etickej komisie

6.

Mgr. Miroslava Fövényes Stály člen Etickej komisie

7.

MUDr. Martina Hanzelová Stály člen Etickej komisie

8.

Ing. Timea Farkašová Stály člen Etickej komisie

9.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M. Stály člen Etickej komisie

10.

PharmDr. Beáta Kellerová Stály člen Etickej komisie

11.

Erika Timková Stály člen Etickej komisie
12. Mgr. Katarína Vavrová, PhD. Stály člen Etickej komisie
13. PharmDr. Lukáš Slovák, PhD. Stály člen Etickej komisie

 

 


Oficiálny názov:
Official name:

Etická komisia pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitroKontakt:
Contact:

Email: eticka.komisia@health.gov.sk
Adresa: Limbová 2| 837 52 Bratislava| Slovak RepublicTajomník Etickej komisie pre klinické skúšanie:
Secretary of the Ethics Committee for Clinical Trials:

Mgr. Marianna Přechová
Email: eticka.komisia@health.gov.sk
 


Zástupca Tajomníka Etickej komisie pre klinické skúšanie:
Deputy Secretary of the Ethics Committee for Clinical Trials:

Bc. Kristína Olivová
Email: eticka.komisia@health.gov.skStretnutia:
Meetings:

 


Dokumenty na stiahnutie:
Downloads: