Uzavretá výzva

 

č. Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál
un-mt-kompletny-material.zip un-mt-kompletny-material-pdf.zip
000 Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P21 na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martin un-mt-000-Priame-vyzvanie_K11I02_UN-MT.docx un-mt-000-Priame-vyzvanie_K11I02_UN-MT.pdf
100

Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

un-mt-100-Priloha-PV c-1_Zmluva-o-poskytnuti-PM_UN-MT.docx un-mt-100-Priloha-PV c-1_Zmluva-o-poskytnuti-PM_UN-MT.pdf
110

Príloha č. 1: Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

un-mt-110-Priloha-c-1_VZP_UN-MT.docx un-mt-110-Priloha-c-1_VZP_UN-MT.pdf
120

Príloha č. 2: Opis-projektu

un-mt-120-Priloha-c-2_Opis-projektu-UNsvM.docx un-mt-120-Priloha-c-2_Opis-projektu-UNsvM.pdf
121

Príloha OP č. 1 Projektové práce

un-mt-121-Priloha-OP-c-1_Projektove-prace.pdf
122

Príloha OP č. 2 Prevádzkové súbory

un-mt-122-Priloha-OP-c-2-Prevadzkove-subory.pdf
123

Príloha OP č. 3 Stavebné objekty

un-mt-123-Priloha-OP-c-3_Stavebne-objekty.pdf
124

Príloha OP č. 4 Medicínske vybavenie

un-mt-124-Priloha-OP-c-4_Medicinske-vybavenie.pdf
130

Príloha č. 3 Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospicov z POO SR)

un-mt-130-Priloha-c-3_Metodika-vypoctu-nahrady.docx un-mt-130-Priloha-c-3_Metodika-vypoctu-nahrady.pdf
140

Príloha č. 4 Časový harmonogram realizácie Projektu

un-mt-140-Priloha-c-4_Harmonogram-UNsvM_LP-final-POO-zmluva.xlsx un-mt-140-Priloha-c-4_Harmonogram-UNsvM_LP-final-POO-zmluva.pdf
150

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku

un-mt-150-Priloha-c-5_Cestne_vyhlasenie_VP.docx un-mt-150-Priloha-c-5_Cestne_vyhlasenie_VP.pdf
200

Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 2/2022

un-mt-200-Priloha-PV-c-.2_POO_Schema-SP-SVHZ-2_2022.pdf