Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Úplné znenie Organizačného poriadku MZ SR s účinnosťou od 15. januára 2021 Úplné znenie Organizačného poriadku MZ SR s účinnosťou od 15. januára 2021
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.02.2021 Dodatok č. 4 k OP od 01.02.2021
Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.04.2021 Dodatok č. 5 k OP od 01.04.2021
Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.07.2021 Dodatok č. 6 k OP od 01.07.2021
Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.08.2021 Dodatok č. 7 k OP od 01.08.2021
Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.09.2021 Dodatok č. 8 k OP od 01.09.2021
Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.10.2021 Dodatok č. 9 k OP od 01.10.2021
Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.11.2021 Dodatok č. 10 k OP od 01.11.2021
Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.12.2021 Dodatok č. 11 k OP od 01.12.2021
Dodatok č. 12 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.02.2022 Dodatok č. 12 k OP od 01.02.2022
Dodatok č. 13 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.03.2022 Dodatok č. 13 k OP od 01.03.2022
Dodatok č. 14 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.04.2022 Dodatok č. 14 k OP od 01.04.2022
Dodatok č. 15 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.07.2022 Dodatok č. 15 k OP od 01.07.2022
Dodatok č. 16 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.08.2022 Dodatok č. 16 k OP od 01.08.2022
Dodatok č. 17 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.09.2022 Dodatok č. 17 k OP od 01.09.2022
Dodatok č. 18 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.10.2022 Dodatok č. 18 k OP od 01.10.2022
Dodatok č. 19 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.02.2023 Dodatok č. 19 k OP od 01.02.2023
Dodatok č. 20 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.04.2023 Dodatok č. 20 k OP od 01.04.2023
Dodatok č. 21 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.06.2023 Dodatok č. 21 k OP od 01.06.2023
Dodatok č. 22 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.08.2023 Dodatok č. 22 k OP od 01.08.2023
Dodatok č. 23 k Organizačnému poriadku MZ SR od 08.09.2023 Dodatok č. 23 k OP od 08.09.2023
Dodatok č. 24 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.01.2024 Dodatok č. 24 k OP od 01.01.2024
Dodatok č. 25 k Organizačnému poriadku MZ SR od 01.01.2024 Dodatok č. 25 k OP od 01.01.2024