Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

26. marca 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 40 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

MZ SR funguje v obmedzenom režime


Činnosť Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej 2 je dnes 23.4. 2024 v dôsledku havárie vodovodného potrubia obmedzená. O odstránení poruchy budeme verejnosť informovať. Z uvedených príčin bude zatvorená aj podateľňa úradu Ministerstva zdravotníctva SR.

celý článok

Výberové konanie


do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava IČO: 35 971 126

celý článok

Výberové konanie


na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

celý článok