Národná linka na podporu duševného zdravia pokračuje do konca septembra 2023


Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo o jej prevádzkovaní do konca septembra 2023.

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce

celý článok

Ministerstvo zdravotníctva zabezpečilo pokračovanie urgentu v Malackách


Urgentný príjem v nemocnici v Malackách bude fungovať aj po 31. máji 2023. Po rokovaniach ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava a ďalších bratislavských nemocníc sa podarilo zabezpečiť dostatočný počet lekárov, ktorí budú od 1. júna 2023 slúžiť na malackom urgentnom príjme. Vďaka tomu bude zabezpečená dostupnosť urgentnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Záhoria.

celý článok