Ministerstvo spúšťa zjednodušenú výzvu pre všeobecných lekárov a pediatrov s navýšenou sumou

10. októbra 2023

​Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.

Nová výzva na zriadenie všeobecnej ambulancie 

celý článok

Ministerstvo pripomína zdravotníkom zo zahraničia v SR povinnosť overenia ovládania štátneho jazyka


Ministerstvo zdravotníctva SR pripomína zdravotníckym pracovníkom – cudzincom, ktorí pôsobia v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a ktorí ešte zákonne nepreukázali ovládanie štátneho jazyka, že je potrebné, aby v najbližšom období absolvovali overenie ovládania štátneho jazyka. Najbližšie termíny overenia ovládania štátneho jazyka sú stanovené na 7. a 11. decembra 2023. V nasledujúcich mesiacoch bude ministerstvo vyhlasovať aj ďalšie termíny, a to podľa aktuálneho záujmu a počtu žiadostí.

celý článok

Organizácia Zdravé regióny získala cenu Roma Spirit 2023


Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny získala v rámci jubilejného 15. ročníka Roma Spirit 2023 ocenenie v kategórií Spoločnosť a zamestnávateľ.

celý článok

Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje na správny postup pri výdaji liekov na lekársky predpis


V súvislosti s nárastom subjektov, ktoré ponúkajú pacientom obstaranie liekov na lekársky predpis, upozorňuje ŠÚKL pacientov, že takéto lieky sa môžu vydávať výlučne v lekárňach alebo zákonom stanovených zdravotníckych zariadeniach a môže tak urobiť len osoba, ktorá získala príslušné vysokoškolské vzdelanie.

celý článok