Vláda schválila komplexný nárast platov v zdravotníctve

21. septembra 2022

​Vláda SR dnes schválila komplexné zvýšenie platov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Ide o najkomplexnejšie a najvyššie zvýšenie platov od roku 2013. Schváleniu predchádzali mesiace rokovaní so všetkými relevantnými stranami.


celý článok

Ministerstvo zdravotníctva odštartovalo tri investície do kvalitnejšej starostlivosti o duševné zdra


Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási tri investície pre kvalitnejšiu starostlivosť  o duševné zdravie. Z Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom trojice nových výziev vynaloží celkovo 18,5 milióna eur do modernizácie diagnostického vybavenia, rozšírenia siete psychiatrických stacionárov a na humanizáciu oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava so sídlom Pažítková ul. č. 4, 821 01  Bratislava

celý článok

Ministerstvo predĺžilo možnosť zapojiť sa do výzvy na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov


Rezort zdravotníctva vyšiel v ústrety potenciálnym žiadateľom o zapojenie sa do výzvy na rozširovanie a obnovu siete mobilných hospicov. Žiadosti bude možné podávať až do konca novembra. Ministerstvo tak reaguje na dopyt žiadateľov, ktorí by sa do výzvy radi zapojili, no potrebujú viac času na prípravu. 

celý článok