Rezidentské štúdium sa otvára aj pre lekárov špecialistov

18. augusta 2023

Rezidentské štúdium, prostredníctvom ktorého chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť pri riešení nedostatku lekárov, ako všeobecných, tak aj špecialistov, sa od 1. októbra otvára pre celkovo 11 špecializácií. Lekári tak môžu absolvovať okrem všeobecného lekárstva a pediatrie aj štúdium napríklad psychiatrie, pneumológie, endokrinológie a ďalších. 


celý článok

Obnovenie funkčnosti telefonických liniek na MZ SR


Ministertvo zdravotníctva SR informuje, že všetky telefonické kontakty pre verejnosť zverejnené na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR sú plne funkčné.

celý článok

Do boja proti rakovine MZ SR a partneri s kampaňou ONKOKONTROLA


Rakovina je závažným ochorením a hlavnou príčinou úmrtia v Európe. Odhaduje sa, že v roku 2020 bola v Únii diagnostikovaná rakovina u 2,7 milióna ľudí. Na základe týchto údajov sa odhaduje, že na rakovinu počas svojho života ochorie každý druhý občan únie, čo dlhodobo ovplyvní kvalitu jeho života, pričom len polovica všetkých pacientov s rakovinou prežije. Na znižovanie výskytu a úmrtnosti na onkologické ochorenia teda EK odporúča organizované skríningové programy – práve skríningy umožňujú odhaliť rakovinu v ranom štádiu, prípadne ešte skôr, ako sa stane invazívnou, to znamená, že pacienti majú väčšiu šancu na vyliečenie.

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

celý článok