Uzavretá výzva

 

ČASTÉ OTÁZKY K VÝZVE: OBNOVA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE VYKONÁVANIE ŠTANDARDNÝCH POSTUPOV
 

Číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál  zip obnova-mtz-kompletny-material.zip obnova-mtz-kompletny-material-pdf.zip
00 Výzva obnova MTZ. obnova-mtz-00-Vyzva-obnova-MTZ.docx obnova-mtz-00-Vyzva-obnova-MTZ.pdf
01 Vzor formulára ŽoPPM. obnova-mtz-01-Vzor-formulara-ZoPPM obnova-MTZ.docx obnova-mtz-01-Vzor-formulara-ZoPPM obnova-MTZ.pdf
02 Príloha č.1 Čestné vyhlásenie MSP. obnova-mtz-02-Priloha-c-1-Cestne_vyhlasenie_MSP.docx obnova-mtz-02-Priloha-c-1-Cestne_vyhlasenie_MSP.pdf
03 Príloha č.1 Čestné vyhlásenie VP. obnova-mtz-03-Priloha-c-2-Cestne_vyhlasenie_VP.docx obnova-mtz-03-Priloha-c-2-Cestne_vyhlasenie_VP.pdf
04 Príručka pre žiadateľa. obnova-mtz-04-Prirucka-pre-ziadatela-obnova-MTZ.docx obnova-mtz-04-Prirucka-pre-ziadatela-obnova-MTZ.pdf
05 Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM obnova MTZ. obnova-mtz-05-Vzor-rozpoctu-projektu k-ZoPPM-obnova-MTZ.xlsx obnova-mtz-05-Vzor-rozpoctu-projektu k-ZoPPM-obnova-MTZ.pdf
06 Kritériá posúdenia ŽoPPM obnova MTZ. obnova-mtz-06-Kriteria-posudenia-obnova-MTZ.docx obnova-mtz-06-Kriteria-posudenia-obnova-MTZ.pdf
07 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ č. 2/2022). obnova-mtz-07-Schema-SP-SVHZ-2_2022.pdf
08 Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. obnova-mtz-08-Zmluva-o-poskytnuti-PM-obnova-MTZ.docx obnova-mtz-08-Zmluva-o-poskytnuti-PM-obnova-MTZ.pdf
09 Príloha č. 1 VZP obnova MTZ. obnova-mtz-09-Priloha-c-1-VZP-obnova-MTZ.docx obnova-mtz-09-Priloha-c-1-VZP-obnova-MTZ.pdf
10 Príloha č. 2 Opis projektu _ obnova MTZ. obnova-mtz-10-Priloha-c-2-Opis-projektu_obnova-MTZ.docx obnova-mtz-10-Priloha-c-2-Opis-projektu_obnova-MTZ.pdf
11 Príloha č. 3 Metodika výpočtu náhrady. obnova-mtz-11-Priloha-c-3-Metodika-vypoctu-nahrady.docx obnova-mtz-11-Priloha-c-3-Metodika-vypoctu-nahrady.pdf
12 Pravidlá oprávnenosti výdavkov MTZ. obnova-mtz-12-Pravidla-opravnenosti-vydavkov-MTZ.docx obnova-mtz-12-Pravidla-opravnenosti-vydavkov-MTZ.pdf