Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Štátna kúpeľná komisia

Štátna kúpeľná komisia

Vybrané akreditované laboratóriá

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 46 zákona č.538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísala do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou nasledovné akreditované laboratóriá na vykonávanie fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd:

AQUATEST a.s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5
Česká republika

Ingeo – Envilab s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Slovenská republika

EL spol. s r.o.
Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17/2763, 040 12 Košice
Slovenská republika