Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

26. marca 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 40 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Zdravotnícki pracovníci jednoduchšie do nemocníc a ambulancií


Ministerstvu zdravotníctva SR sa podarilo v parlamente presadiť novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša viaceré zmeny v reakcii na akútny nedostatok pracovníkov v zdravotníctve. Preto rezort prijíma kroky, aby sa noví zdravotnícki pracovníci mohli rýchlejšie dostať do ambulancií a nemocníc k pacientom.

celý článok

Ministerstvo zdravotníctva musí upraviť pravidlá Optimalizácie siete nemocníc


Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami upravuje implementáciu Optimalizácie siete nemocníc. Národná rada SR schválila legislatívnu zmenu, ktorá okrem iného upravuje aj niektoré body zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom je využiť všetky prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v prospech pacienta.

celý článok

Pediatri budú ordinovať každý pracovný deň, ambulantná pohotovosť bude do 20. hodiny


Pediatri v ambulanciách budú v rámci svojich ordinačných hodín pacientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň budú ordinovať do 16. hodiny. Rezort zdravotníctva tak posilňuje dostupnosť dennej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast. Zároveň budú od 1. júla ambulantné pohotovostné služby pre deti fungovať do 20. hodiny.

celý článok