Uzavretá výzva

 

ČASTÉ OTÁZKY K VÝZVE: VYBUDOVANIE ŠPECIALIZOVANÝCH CENTIER PRE PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA
 

číslo Názov súbor pdf
súbor
Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte Kompletný materiál na stiahnutie.zip Kompletný materiál na stiahnutie.zip (pdf dokumety)
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektraNOVÉ!
(úprava dokumentu 13.4.2023)
ZMENA Zmena-vyzvy_Vybudovanie-specializovanych-centier-pre-poruchy-autistickeho-centra.docx Zmena-vyzvy_Vybudovanie-specializovanych-centier-pre-poruchy-autistickeho-centra.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektraNOVÉ! (31.3.2023)
00-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM_PAS.docx 00-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM_PAS.docx
01 Vzor formuláru Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor formuláru ŽoPPM Vzor formuláru ŽoPPM
01-1
  • Príloha č. 1 - Test pre posúdenie lokálneho vplyvu projektu a vylúčenie štátnej pomoci/pomoci de minimis pre podporený projekt  NOVÉ! (úprava dokumentu 13.4.2023)
ZMENA Príloha č.1_Test lokálneho vplyvu PAS centrá  ZMENA Príloha č.1_Test lokálneho vplyvu PAS centrá
02 Príklad PAS centra - pracovná štúdia pre výpočet ceny Príklad centra pre PAS - pracovná štúdia Príklad centra pre PAS - pracovná štúdia
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu Vzor rozpočtu projektu
04 Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Kritériá posúdenia ŽoPPM
05 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  NOVÉ! (31.3.2023) 05-Navrh-zmluvy-o-poskytnuti-PM.docx Návrh zmluvy o poskytnutí PM
05-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
    na podporu obnovy a odolnosti
Príloha č. 1 VZP Príloha č. 1 VZP
05-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
Príloha č. 2_Opis projektu Príloha č. 2_Opis projektu
06 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti   NOVÉ! (31.3.2023)
Špecializované centrá pre poruchy autistického spektra
Pravidlá oprávnenosti výdavkov PAS Pravidlá oprávnenosti výdavkov PAS


číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra(verzia dokumentu z 31.3.2023)
00-Zmena-vyzvy_Vybudovanie-specializovanych-centier-pre-poruchy-autistickeho-centra.docx 00-Zmena-vyzvy_Vybudovanie-specializovanych-centier-pre-poruchy-autistickeho-centra.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra(verzia dokumentu z 1.3.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra(verzia z 1.3.2023)
Výzva na predkladanie ŽoPPM PAS Výzva na predkladanie ŽoPPM PAS
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra(verzia z 9.1.2023)
Výzva na predkladanie ŽoPPM PAS Výzva na predkladanie ŽoPPM PAS
01-1 Príloha č. 1 - Test pre posúdenie lokálneho vplyvu projektu a vylúčenie štátnej pomoci/pomoci de minimis pre podporený projekt  (verzia dokumentu z 31.3.2023)  Príloha č.1_Test lokálneho vplyvu PAS centrá  Príloha č.1_Test lokálneho vplyvu PAS centrá