Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

​​​
 

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Ing. Eduard Heger, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR 

Ing. Eduard Heger, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SRVzdelanie

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Obchod a marketing

Profesijný životopis  

1.4.2021 - predseda vlády Slovenskej republiky
21.03.2020 - 1.4.2021 podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
2016 - 2020 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen politického hnutia "Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti"
predseda poslaneckého klubu
predseda Osobitného výboru NR SR na kontrolu činnosti VOS
člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
člen Výboru NR SR pre európske záležitosti 
2007 - 2016 country manažér, Old Nassau Imports, LLC., USA
2005 - 2007 manažér, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava
2001 - 2005 junior konzultant, Cubic Application, Inc., Bratislava
1999 - 2000 vedúci predaja, EIB, Bratislava
1998 - 1999 manažér, Reštaurácia Kohútik, Bratislava

Ďalšie pracovné skúsenosti

2010 - 2018 člen výkonného výboru siete ENC, Viedeň
2010 - 2016 predseda Spoločenstva vlastníkov bytov, SVB
2006 - 2010 zástupca Slovenska v správnej rade siete ENC, Viedeň
1997 - 1998 asistent riaditeľa Intercomp Imex, s.r.o., Bratislava

 

Štátny tajomník I.

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH 

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPHVzdelanie
1992 - 1999 Lekárska fakulta UK v Bratislave
2002 - Atestácia l, stupňa z patologickej anatómie
2006 - PhD. z odboru patologická anatómia a súdne lekárstvo
2010 - Atestácia IL stupňa z patologickej anatómie
2015 - Magister verejného zdravotníctva, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
2015 - MHA z oboru verejné zdravotníctvo, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
2018 - MPH, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave


Profesijný životopis

14.3.2023 štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
2005 – 2023  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: lekár vykonávajúci pitvy (od 2005), 
zástupca vedúceho lekára (2006 – 2020),
vedúci lekár PA pracovísk v Bratislave (od  2020).
2022 – 2023 zástupca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
5.9.2017 -  2022  riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie
2010 (dodnes)  vysokoškolský učiteľ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied
1.6.2006 (dodnes)  bioptický histopatológ, Univerzitná nemocnica v Bratislave, Nemocnica Staré mesto         
2002 - 2004 lekár vykonávajúci pitvy, Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave
1999  (dodnes) vysokoškolský učiteľ, Ústav patologickej anatómie LFUK a UN v Bratislave


Skúsenosti v zdravotníckom manažmente
2002 - projekt ÚPA, autor návrhu elektronizácie výkonu pitiev a jeho programátorská realizácia
2007 - EUROSTAT, zastupovanie Slovenskej republiky pri implementácii zásad certifikácie úmrtí
2008 - ePitvy, autor a vedúci autorského kolektívu pri návrhu a tvorbe modulu ePitvy
2012 - 2014 odhalenie a riešenie kauzy možného nezákonného vývozu a obchodu s transplantátmi mŕtvych darcov v SR.
2018 - Reforma výkonu prehliadok mŕtvych tiel (tzv. „organizátor”)
2019 - predseda komisie ÚDZS na výber ambulancií ZZS v SR
2020 - člen Národného klinického krízového tímu MZ SR za patologickú anatómiu a súdne lekárstvo v období pandémie ochorenia CoViD-19
2021 - Reforma výkonu prehliadok mŕtvych tiel (profesionalizácia)
2018 - 2023  ePrehIiadky, autor návrhu a predseda riadiaceho výboru projektu elektronizácie výkonu prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike
2023 - autor návrhu a vedúci tímu projektu ePitvy v.2.OŠtátna tajomníčka II.

Mgr. Lenka Dunajová Družkovská

 Lenka Dunajová Družkovská je odborníčkou v ošetrovateľskej starostlivosti, práve jej sa venovala nielen počas svojich štúdií na dvoch univerzitách – Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a Katolíckej univerzite v Ružomberku, ale aj počas svojej intenzívnej praxe. Pracovala ako zdravotná sestra na viacerých pozíciách, či už v ambulantnej sfére a ústavných zariadeniach. Na pozíciu štátnej tajomníčky nastúpila z pozície námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť vo Fakultnej nemocnici Trenčín, kde riadila ošetrovateľský personál počas 2. a 3. vlny pandémie COVID-19, tvorila reprofilizačné plány nemocnice a podobne. V Trenčíne sa podieľala na organizácii a koordinácii riadenia pilotného veľkokapacitného očkovania, ako aj na organizácii pilotného očkovania v zariadeniach sociálnych služieb, domácnostiach či marginalizovaných komunitách.

Mgr. Lenka Dunajová Družkovská absolvovala tiež štúdium v odboroch Zdravotnícky manažment a financovanie a Anestéziológia a intenzívna starostlivosť na SZU v Bratislave. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a členkou Pracovnej skupiny pre študijné odbory regulované MZ SR pri Rade pre vnútorné hodnotenie TnUAD v Trenčíne. V roku 2021 jej bola udelená Pamätná medaila Krajského riaditeľa PZ v Trenčíne za spoluprácu pri rozvoji krajského riaditeľstva a osobný prínos pri plnení služobných úloh súvisiacich s pandémiou COVID-19. Do pozície štátnej tajomníčky na Ministerstve zdravotníctva SR bola vymenovaná vládou SR od 27.1.2022.


 

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Lukáš Palaj

Ing. Lukáš Palaj

Vláda SR ho 14. decembra vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR.


Vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa


2006 – 2011
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Odbor/špecializácia: Mechatronika

2022   
Norwegian Health Sector study visit
Stavanger, Nórsko

2022   
Digital Health World Congress
Londýn, Spojené kráľovstvo

2018   
Advanced Methods for Prognostics and Health Management
Miláno, Taliansko


Pracovné skúsenosti

10/2022-12/2022
Vedúci oddelenia umelej inteligencie a strojového učenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

08/2020-09/2022
Riaditeľ odboru digitalizácie a umelej inteligencie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

12/2017-12/2020
Advanced scientist R&D
Vedúci R&D tímu pre vývoj a implementáciu algoritmov pre prediktívnu údržbu leteckých motorov,Koncept „Digital twin“ v kontexte Industry 4.0.
Honeywell International, Brno, Česká republika

06/2014-11/2017
Scientist R&D
Vývoj algoritmov pre prediktívnu údržbu; Vývoj riadiaceho systému pre polo-aktívnu tlmiacu platformu pre vesmírne aplikácie (ESA); Analýza a optimalizácia pre satelitný navigačný systém.
Honeywell International, Brno, Česká republika

08/2011-06/2016
Systems Engineer
Dizajn, implementácia a testovanie systému pre ovládanie dopravného lietadla (Boeing 787, Comac 919).
Honeywell Technology Solutions, Brno, Česká republika