Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Výročné správy

Výročné správy

​​​​
- Ministerstvo zdravotníctva SR:
- Podriadené organizácie:


ONÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021 (ďalej len „Výročná správa“ ), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len "Riadiaci výbor").

Cieľom Výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti ONÚ OLAF a sieťových partnerov v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj o spolupráci ONÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)  

Výročnú správu schválil Riadiaci výbor dňa 28. 04. 2022.

Viac informácií sa nachádza v samotnej Výročnej správe TU.​

 

Dňa 3. júna 2024 oslávil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) 25 rokov svojej činnosti v boji proti podvodom. Od začiatku svojej činnosti 1. júna 1999 OLAF uzavrel tisíce vyšetrovaní a zachytil resp. vypátral miliardy eur, ktoré boli ukradnuté európskym daňovým poplatníkom.

Viac informácií o práci a míľnikoch úradu OLAF od svojho vzniku je k dispozícii aj na osobitnej webovej stránke.

​​