Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Zoznam stredných zdravotníckych škôl v Slovenskej republike

Mesto

Adresa

webová stránka školy

 

Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24
974 29  Banská Bystrica

 

www.szsbb.eu/

 

Bratislava

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20
850 07 Bratislava

 

www.szsba.sk/

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava

 

www.szsbaza.sk

 

Čadca

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Horná 137
022 Čadca

 

https://szsfaca.edupage.org/

Dolný
Kubín

Stredná zdravotnícka škola
Martina Hattalu 2149
026 01 Dolný Kubín

 

https://szsdk.edupage.org

 

Dunajská Streda

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Športová ulica 349/34
929 01 Dunajská Streda

 

www.szsds.sk/

 

Humenné

Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32
066 83 Humenné

 

www.szshe.sk/

 

 

Košice

Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17
041 76 Košice

 

www.szske.sk/

Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40
041 37 Košice

 

www.kukucinka.sk/

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25
040 01 Košice

 

https://szssvalzbetyke.edupage.org/

 

Levoča

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24 A
054 01 Levoča

 

https://szslevoca.edupage.org/

 

Liptovský Mikuláš

Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632
031 01 Liptovský Mikuláš

 

https://szslm.edupage.org/

 

Lučenec

Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2
984 17 Lučenec

 

szslucnalc.sk/

 

Michalovce

Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27
071 01 Michalovce

 

https://szsmi.edupage.org/

 

Nitra

Stredná zdravotnícka škola
Farská 23
950 50 Nitra

 

www.szsnitra.sk/

 

Nové
Zámky

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Pod kalváriou 1
940 01 Nové Zámky

 

www.szsnz.sk/

 

Poprad

Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5
058 01 Poprad

 

www.szspp.sk/

Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola
Školská 230
017 01 Považská Bystrica

https://szspovb.edupage.org/

 

Prievidza

Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8
971 01 Prievidza

 

http://www.szspd.sk/

 

 

Prešov

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov

 

www.szssvbazpo.edu.sk/

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov

 

www.szspo.sk/

 

Rožňava

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája č.1
048 01 Rožňava

 

https://szsrv.edupage.org/

 

Ružomberok

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Dončova 7
034 01 Ružomberok

 

https://szsmtsrbk.edupage.org/

 

Skalica

Stredná zdravotnícka škola
Lichardova 1
Skalica

 

https://szsskalica.edupage.org/

 

Svidník

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
Sovietskych hrdinov 80
089 01 Svidník

 

https://szssk.edupage.org/

 

Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
ul. 17. novembra 1056
955 01 Topoľčany

 

https://szsto.edupage.org/

 

Trenčín

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín

 

https://szstn.edupage.org/

 

Trnava

Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6
917 92 Trnava

 

https://szstt.edupage.org/

 

Zvolen

Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen

 

https://szszvolen.edupage.org/

 

Žilina

Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
010 01 Žilina

 

https://szshlbokaza.edupage.org/