Tlačiť Späť

Domov

Čo bude nasledovať?

Počas roka 2023 sú plánované nasledovné dôležité míľniky:
    • 03/2023 rozhodnutie o doplnkových programoch
    • 04/2023 podnety na zmenu kategorizácie ÚZS (zmena vyhlášky)
    • metodika pre vyhodnotenie siete
    • 05/2023 žiadosti nemocníc o zmenu v sieti doručené Ministerstvu zdravotníctva
    • 06/2023 prvé vyhodnotenie siete
    • metodika pre indikátory kvality
    • 08/2023 aktualizácia kategorizácie ÚZS
    • 08/2023 vydanie rozhodnutí v prípade zmien
    • 10/2023 zverejnenie zmien v zozname kategorizovaných nemocníc
    • 11/2023 novelizovaná vyhláška o kategorizácii ústavnej starostlivosti
    • 01/2024 plnenie podmienok definovaných vo vyhláške a zákone