Tlačiť Späť

Domov

Je nižšia úroveň nemocnice horšia?

Úroveň nemocnice hovorí o tom aké programy, resp. aké programové spektrum a na akej úrovni nemocnica poskytuje. Inými slovami uvedené, úroveň nemocnice nehovorí o kvalite starostlivosti ale o rozsahu starostlivosti. Cieľom reformy je mať rovnako dobré nemocnice I. úrovne, ako aj nemocnice III. úrovne. Samozrejme škála výkonov bude v nemocniciach rôznej úrovne iná a s tým súvisiace aj povinnosti nemocnice v zabezpečení materiálno-technického, personálneho vybavenia, ale aj v kapacite na dostatočný počet výkonov pre plnenie limitov.