Tlačiť Späť

Domov

Aký je legislatívny rámec optimalizácie siete?

Zákon o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti (zákon č. 540/2021 Z. z.) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácií ústavnej starostlivosti (vyhláška č. 316/2022 Z. z.) ako vykonávací predpis. Pre lepšiu orientáciu v štruktúre zákona slúži grafika nižšie.

legislatívny rámec optimalizácie nemocníc