Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Národný program sústavného vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci schválený 28.6.2007 Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky