Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom

​​Ministerstvo zdravotníctva každoročne do 31. júla zverejňuje zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august príslušného roka až júl nasledujúceho roka pre najviac ohrozené okresy.

Aktuálny zoznam


Všeobecné lekárstvo

Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 – júl 2024 (špecializačný odbor všeobecné lekárstvo)

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 – júl 2023 (špecializačný odbor všeobecné lekárstvo)

Tento zoznam sa vzťahuje na spätných žiadateľov, ktorí majú právoplatné povolenie na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých v niektorom z okresov alebo obcí uvedených v Zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 - júl 2023 s dátumom právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie v období od 1.1.2022 do 9.10.2023 a preukázateľne poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť počas celého obdobia od začatia prevádzky ambulancie.

 

Pediatria

Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 – júl 2024 (špecializačný odbor pediatria)

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 – júl 2023 (špecializačný odbor pediatria)

Tento zoznam sa vzťahuje na spätných žiadateľov, ktorí majú právoplatné povolenie na prevádzkovanie zariadenia na poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast v niektorom z okresov alebo obcí uvedených v Zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 až júl 2023 s dátumom právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie v období od 1.1.2022 do 9.10.2023 a preukázateľne poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť počas celého obdobia od začatia prevádzky ambulancie.


​​​