Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom

Ministerstvo zdravotníctva každoročne do 31. júla zverejňuje zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august príslušného roka až júl nasledujúceho roka pre najviac ohrozené okresy. 
 
Ministerstvo zdravotníctva tvorí zoznam v spolupráci so samosprávnymi krajmi, ktoré v rámci ohrozených okresov určia konkrétne obce alebo mestá s alokovaným príspevkom, s cieľom zvýšenia adresnosti tohto opatrenia. Okrem názvu obce/mesta, má uchádzač k dispozícii aj informácie o výhodách, ktoré daná obec/mesto ponúka, napr. informáciu o možnosti využiť priestory obce/mesta na zriadenie ambulancie, získať zvýhodnené nájomné alebo bývanie ponúkané obcou/mestom pre nového lekára.

Aktuálny zoznam


Všeobecné lekárstvo

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 – júl 2023 (špecializačný odbor všeobecné lekárstvo)

 

Pediatria

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 – júl 2023 (špecializačný odbor pediatria)