Tlačiť Späť

Domov » Nová Univerzitná nemocnica Bratislava » O projekte

O projekte nová Univerzitná nemocnica Bratislava

​​​Dňa 2.11.2016 Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 503/2016 ruší výstavbu novej nemocnice formou PPP a ukladá MZ SR úlohu pripraviť alternatívny plán do konca marca 2017. Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave“ (link na .pdf), ktorý bol schválený na 53. rokovaní uznesením číslo 161/2017 (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26377).

Výsledkom tohto materiálu je návrh na:

  1. koncepciu nového univerzitného vzdelávania,
  2. investičnú činnosť:
    • výstavba novej Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy
    • rekonštrukcia Univerzitnej nemocnice Ružinov,
    • základnú ideu reorganizácie súčasného profilu UNB.

V súčasnej dobe je projekt vo fáze odborných diskusií pred začatím samotného verejného obstarávania. Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo vestníku UVO (https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/356438) a aj na databáze verejného obstarávania Európskej únie. (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156276-2017:TEXT:SK:HTML.) Ministerstvo zdravotníctva oslovuje spoločnosti, ktoré majú skúsenosti z porovnateľných projektov, s výzvou na účasť pri trhových konzultáciách a bude všetky informácie z priebehu trhových konzultácií budú zverejňované na webovej stránke MZ SR v sekcii nUNB>O projekte> Verejné obstarávanie.


PARTNERI PROJEKTU​GALÉRIA​​