Tlačiť Späť

Domov

Prihláste sa

Krok 1 – predbežná registrácia

 Krok 1 – predbežná registrácia

   Krok 2 – na základe registrácie Vám bude Ministerstvom zdravotníctva SR vyhotovená a zaslaná zmluva na podpis;


   Krok 3 – zaslanie podpísanej zmluvy v 4 rovnopisoch na adresu Ministerstva zdravotníctva SR: Limbová 3330/2, 831 01 Bratislava