Koronavírus COVID-19 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDTETE TU:

 

https://www.korona.gov.sk/


Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie

https://www.somzodpovedny.sk/

 

Registračný formulár pre zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri celoplošnom testovaní:

https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

 

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19

 

OPATRENIA OD 26.NOVEMBRA 2020

Na Slovensku naďalej platí núdzový stav, od 15. novembra bol predĺžený na ďalších 45 dní. Zakazuje sa zhromažďovanie viac ako šiestich ľudí, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Od 26. novembra 2020 vstupujú do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sa týkajú režimu na hraniciach, činnosti prevádzok a organizácie hromadných podujatí.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_17_2020.pdf


REŽIM NA HRANICIACH:


V zozname menej rizikových krajín sa nachádzajú už len Austrália, Čína, Fínsko, Island, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.

Pri návrate z rizikových krajín EÚ a ostatných krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva (teda vrátane Veľkej Británie, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) a Švajčiarska:

1. možnosť -  povinnosť zostať v domácej izolácii aj s členmi spoločnej domácnosti a zaregistrovať sa na webe https://korona.gov.sk/ehranica/. Najskôr na piaty deň absolvovať test na Covid-19, alebo ak nie sú žiadne príznaky ochorenia, môže sa domáca izolácia ukončiť po 10 dňoch aj bez testu
2. možnosť - preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia SR

Pri návrate z ostatných rizikových krajín:  domáca izolácia s členmi spoločnej domácnosti, registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica a najskôr na piaty deň test na COVID-19

Výnimky:

- Deti do 7 rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované (doteraz bolo do 3 rokov), testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár

- Výnimku z izolácie a testovania dostanú aj ľudia, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a sú občanmi krajiny EÚ, EHP alebo Švajčiarska a v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19, o čom musia mať potvrdenie od lekára na formulári, ktorý je v prílohe č. 3 vyhlášky

- Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, už nebudú musieť žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke ministerstva zdravotníctva https://cestujem.standardnepostupy.sk

- Výnimku budú mať naďalej zamestnanci prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, spresňuje sa však, že pre energetiku a priemysel súhlas vydáva ministerstvo hospodárstva, pre elektronické komunikácie ministerstvo dopravy

- Výnimku majú aj hráči športových tímov a členovia realizačných tímov, ktorí cestujú na športové súťaže (TIPOS extraliga, Ice Hockey League alebo MOL Liga), musia však mať o tom potvrdenie

RÚŠKA:

- do odvolania platí povinnosť nosiť rúško v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta
- nie sú povinné pri výkone športu v exteriéri
- nie sú povinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov
- pre deti do 6 rokov nie sú povinné, ale dôrazne odporúčané
- výnimku z nosenia rúšok majú žiaci  so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
- výnimku majú aj fotografované osoby, nevesta a ženích pri sobáši
- výnimky majú aj tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, umelci a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu a zamestnanci, ktorí sú na pracovisku sami

PREVÁDZKY:

OBCHODY: 

- vstup len s prekrytým nosom a ústami
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odstupy medzi osobami v radoch musia byť 2 metre
- počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy, toto sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch

- predajne potravín a drogérie  od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne sa im však odporúča využiť vyhradený čas

OBCHODNÉ DOMY:

- hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezindekcia hygienických zariadení každú hodinu
- do priestorov umožniť vstup iba osobe s teplotou do 37 °Celzia
počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy, toto sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby
- prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch môžu predávať pokrmy a nápoje len zabalené, zákaz konzumácie v priestoroch obchodného domu

PREVÁDZKY VEREJNÉHO STRAVOVANIA:

- môžu byť otvorené najviac do 22. hodiny (s výnimkou donáškových služieb a výdaja cez okienko)
- zákazníci nemôžu  konzumovať jedlo a nápoje v interiéri, nápoje a pokrmy môžu predávať zabalené so sebou,
- naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť podávať na terasách (od 27.11. vyhláška spresňuje definíciu exteriérových častí prevádzky, v ktorých je povolené podávanie pokrmov a nápojov. Pod exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch bočných strán)
- vstup do prevádzky len s rúškom
- personál povinné rúška a dezinfekcia rúk medzi jednotlivými zákazníkmi
- dezinfekcia stolov a stoličiek
- príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi prinesú v papierovej servítke
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové obrúsky,  pravidelná dezinfekcia každú hodinu

FITNESS CENTRÁ:

maximálna kapacita 6 zákazníkov
- personál musí nosiť rúška
- vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie
- hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

PLAVÁRNE:

maximálna kapacita 6 zákazníkov
- zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty
- pri vstupe na kúpalisko dezinfekcia rúk
- častejšieho čistenia a dezinfekcie; pitné fontánky musia byť mimo prevádzky,
- vyhláška podrobnejšie stanovuje aj kritériá pre úpravu vody
- hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

UMELECKÉ PREDSTAVENIA:

výlučne sediace obecenstvo, fixné upevnenie miest na sedenie
- pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo
- pred predstavením dezinfekcia dotykových plôch
- zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál
- organizátor musí pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2°C
- hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

HROMADNÉ PODUJATIA - v jednom okamihu najviac 6 osôb 

Okrem toho sa povoľujú:
- bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo, alebo jedna osoba na 15 metrov štvorcových, účastníci musia mať rúška, pri vchode dezinfekcia rúk
- obrad krstu, pohrebného alebo sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií
- jednorazové hromadné podujatia, ktorých účastníci budú na začiatku disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 12 hodín
- zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci, schôdze, ktoré sa konajú na základe zákona, voľby,
- od 27.11. k povoleným podujatiam pribudnú: Slovenská hokejová liga, II. futbalová liga; povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva; všetky povolené športové podujatia sa naďalej budú musieť konať bez divákov

TAXISLUŽBY:

- povinné rúško pre vodiča aj zákazníka
- klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle
- oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania
- po každom zákazníkovi dezinfekcia priestoru pre zákazníkov

STAROSTLIVOSŤ O ĽUDSKÉ TELO:

- zamestnanci musia mať rúško
- medzi jednotlivými zákazníkmi priestor na upratanie a dezinfekciu
- hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško
- zákazník pri ošetrení tváre, strihaní a umývaní nemusí mať rúško

AUTOŠKOLY:

- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov
- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)


KONTAKTY PRE VEREJNOSŤ o COVID-19: 

 

Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky, ktoré sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. K dispozícii je aj mailový kontakt.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – koronapodnety@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Ďalšie kontakty:  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4321:uvz-sr-zmena-innosti-call-centier-regionalnych-uradov-verejneho-zdravotnictva-v-sr-zriadenych-pre-pandemiu-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Sémantický strom pandemického plánu

Sémantický strom regulačných opatrení v súvislosti s COVID-19 v oblasti zdravotníctva

 

Metodické usmernenia

Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19

Opatrenia MZ SR

Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Usmernenia OOPP

Tehotenstvo pri COVID-19

Odborné informácie (prof. Borovský, doc. Krištúfková)

Dokumenty pre verejnosť

Videá

 Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie
COVID 19 - praktické informácie Odborníci o koronavíruse Čo treba vedieť o koronavíruse Použitie rúška a dezinfekcie 

Infografiky pre občanov  

 

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19

Aktuality o koronavíruse z iných webov štátnej správy

​​​