Koronavírus COVID-19 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDTETE TU:

 

www.korona.gov.sk/

Všetko o očkovaní / www.slovenskoproticovidu.sk
Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR
NOVÉ Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (8.3.2021)

DOKUMENTY na stiahnutie POTREBNÉ PRED OČKOVANÍM
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní
DOTAZNÍK - Anamnestické otázky pre pacienta
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Pfizer/BioNTech)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Moderna)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Astra Zeneca)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Johnson & Johnson)

COVID AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)
 

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19

 

Pravidlá nosenia rúšok a respirátorov:ravidlá nosenia rúšok a respirátorov:

V exteriéri nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti

Namiesto respirátora môžu mať rúška v interiéri verejných budov:
- všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
- pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
- na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
- zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)Nová vyhláška ÚVZ SR: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf

Núdzový stav bol predĺžený do 28. mája 2021
Naďalej platí zákaz vychádzania, ktorý platí po 21. hodine.

Od pondelka 3. mája platí zákaz vychádzania podľa toho, v akom stupni sa okres nachádza:

Bordové okresy (III. stupeň varovania) - od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa
Červené okresy (II. stupeň varovania) a Ružové okresy (I. stupeň varovania) -
od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa

okresy-3.5.pngmapa3.5.png

BORDOVÉ OKRESY - výnimky od 5:00 do 21:00 hod

bez testu je možné:

● do potravín a drogérie
● nákup krmív pre zvieratá
● zabezpečenie starostlivosti o deti
● zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá
● doplnenie pohonných hmôt
● ma preventívnu prehliadku alebo ako sprievod na prehliadku
● na očkovanie alebo covid test
● na pohreb, sobáš, krst
● cesta do prírody alebo na individuálny šport
● sprevádzanie dieťaťa za rodičom
● presúvanie do zariadenia sociálnych služieb
● zdravotná vychádzka seniora alebo ZŤP do 1000 m od bydliska + sprievod
● na pojednávanie
● na prechádzku s dieťaťom (do 6r) do 1000 m od bydliska
● na bohoslužbu
● poľovníci - zabránenie afrického moru ošípaných (0:00 - 24:00)

so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19 je možné:

● práca
● maloobchodná prevádzka (obuv, oblečenie, elektro,…)
● hromadné podujatie povolené ÚVZ SR
● cesta do zahraničia (okrem dovoleniek)
● cesta na úrad (ak sa nedá úkon vykonať elektronicky)
● na pohovor, prijímacie konanie, podpis pracovnej zmluvy
● cesta na zberný dvor
● do školy pre vybrané skupiny študentov medicíny, ošetrovateľstva, farmácie, pôrodnej asistencie,…
● na štátnu skúšku VŠ
● cesta na plaváreň alebo umelú vodnú plochu
● do múzea, galérie, ZOO, botanickej záhrady
● na individuálnu alebo rodinnú rekreáciu (spoločná domácnosť)
● výučba v autoškole

ČERVENÉ A RUŽOVÉ OKRESY - výnimky od 21:00 do 1:00 hod

práca
(červený okres - so 14-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19,
ružový okres - s 21-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
● cesta do zahraničia (okrem dovoleniek)
(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
cesta do školy pre vybrané skupiny študentov medicíny, ošetrovateľstva,
farmácie, pôrodnej asistencie,…
(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
● cesta na štátnu skúšku VŠ
(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)

Kultúrne podujatia v okresoch v I. a II. stupni varovania:

● divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia
● koncerty, hudobné a tanečné produkcie
● výstavy
● festivaly

Kapacita:
●  v interiéri do 50%, maximálne 150 zákazníkov
●  v exteriéri do 50%, maximálne 200 zákazníkov

Povinnosť evidovať emailové kontakty účastníkov 2 týždne po konaní.
Povinnosť testov:
● negatívny Ag test max. 24 hodín
● negatívny PCR test max 72 hodín

Všetky informácie nájdete:

Uznesenie Vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19187/1

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva:   https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


ŠKOLY:

testy nepotrebujú žiaci materskej školy, základnej školy (prvý aj druhý stupeň), strednej školy, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.


TEST NEPOTREBUJÚ:

osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní
- osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
- osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Johnson) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
- osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19)
- osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu

PREVÁDZKY:

Zatvorené zostávajú:

• prírodné a umelé kúpaliská, otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe návrhu lekára podľa zákona o zdravotnej starostlivosti; kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške
• prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
• interiér prevádzky verejného stravovania – povolená je za stanovených podmienok prevádzka terás, naďalej môžu vydávať aj jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby; otvorené sú aj kuchyne a výdajne stravy v zdravotníckych zariadeniach, školách a ostatných zariadeniach špecifikovaných vo vyhláške za dodržania nariadených protiepidemických opatrení, ak nie je možné v týchto zariadeniach spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedál inak.

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke je stanovený na 1 osobu/15 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov.
• ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník
• do týchto limitov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
• v prípade, že ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl: ak plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, môže sa v miestnosti nachádzať 6 účastníkov

Od 9. mája sa rušia  vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov

Obchodné domy musia zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.
Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo musia po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto, čomu majú prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Vyhláška ÚVZ SR: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_194.pdf

Terasy reštaurácií sú otvorené za týchto podmienok
- potrebný je negatívny test nie starší ako 7 dní
- stále platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri.
- jedlá a nápoje je možné podávať: zabalené pre odber so sebou, alebo v  v exteriérovej časti prevádzky - priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán.
- medzi stolmi musí byť odstup najmenej 2 metre (tu neplatí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov)
- konzumovať jedlá alebo nápoje je možné len posediačky, nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva.
- jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál, príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch
- po každom zákazníkovi je nutné vydezinfikovať jedálny lístok, stoly a dotykové plochy vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel.
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať.
- rúško či respirátor si dávame z tváre dolu na čas, ktorý je nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov

Fitnescentrá sú otvorené za týchto podmienok:
- potrebný je negatívny test nie starší ako 7 dní
- maximálna kapacita 6 zákazníkov
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
- zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu treba použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom
- pri športovej činnosti je možné uplatniť si výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest
- prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy a pod.)


HRANICE:

najnovšia vyhláška ÚVZ SR:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_195.pdf

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu, ktorá sa končí:

- Obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19, testovanie možno podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie alebo
- pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili iné než vyššie menované krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou.

- osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné izoláciu ukončiť bez testovania a ani izolácii predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.

Pri príchode na Slovensko je potrebné:

- najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica, kto pricestuje letecky, musí vyplniť  formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia: https://www.mindop.sk/covid/

- osoby sú tiež povinné informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára či pediatra. Ak ho na Slovensku nemajú, tak miestne príslušného lekára samosprávneho kraja.

- do izolácie idú aj ostatní členovia spoločnej domácnosti. Ukončia ju v rovnaký deň ako osoba, ktorej po prekročení hraníc vznikla povinnosť podstúpiť izoláciu.

- deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti


VÝNIMKY ZO 14-DŇOVEJ KARANTÉNY:

1. pendleri v rámci susedných štátov (do 100 kilometrov) v súvislosti s výkonom práce, študenti, osoby, ktoré sa starajú o blízkych, obhospodarujú pozemky, a ďalšie

- tieto osoby sa musia pri prechode hraníc disponovať negatívnym výsledkom antigénového lebo PCR testu nie starším ako 7 dní

2. osoby so špecifickým režimom – pendleri v krajinách EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorí prechádzajú hranice výhradne v súvislosti s výkonom práce

očkované osoby a osoby po prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
➢ absolvovali očkovanie proti COVID-19 a u mRNA vakcíny (napr. Moderna, Pfizer/BioNtech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky,
➢ ak osoba prekonala COVID-19 a bola zaočkovaná do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky,
➢ ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami,
(Tieto skutočnosti musí dotyčná osoba vedieť preukázať (doklad o prekonaní ochorenia podľa prílohy vo vyhláške, potvrdenie o očkovaní)

Pre osoby z bodu 2. platí:

- tieto osoby sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR registrovať na http://korona.gov.sk/ 
- musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
- podrobiť sa izolácii, ktorá sa môže ukončiť obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Tento test možno podstúpiť aj skôr ako na 8. deň - v tomto prípade je test na ich náklady.

3.  výnimky z izolácie platia aj pre niektoré profesijné skupiny a vybrané životné situácie – viac vo vyhláške: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_195.pdf

- napríklad záchranári, posádky nákladnej dopravy, pohrebné služby, kritická infraštruktúra, pri akútnej potrebe liečby či diagnostiky, pri tranzite, pri vykonávaní striedavej starostlivosti o dieťa, pri nevyhnutných úkonoch potrebných k získaniu dokladov vydávaných SR.

- osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré cestujú pre diagnostiku a liečbu,
ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke https://cestujem.standardnepostupy.sk

- osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby). Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu

Od 8. februára 2021 platí COVID AUTOMAT

uznesenia vlády: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1114

Slovensko sa riadi pravidlami COVID AUTOMATu, ktorý pripravili odborníci. Vláda SR zároveň schválila pravidlá v súvislosti so zákazom vychádzania, ktoré na regionálnej úrovni vstupujú do praxe každý týždeň v pondelok. Pravidlá sú odrazom epidemiologickej situácie každého okresu individuálne. Na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni oznamuje zaradenie okresov na základe aktuálnych čísel počtu nových nakazených prípadov, počtu hospitalizovaných a reprodukčného čísla nákazy minister zdravotníctva vždy pre nasledujúci týždeň s predstihom v utorok.

Sémantický strom pandemického plánu

Sémantický strom regulačných opatrení v súvislosti s COVID-19 v oblasti zdravotníctva

 

Metodické usmernenia

Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19


Opatrenia a Rozhodnutia MZ SR


NávodyŠtandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Usmernenia OOPP

Tehotenstvo pri COVID-19

Odborné informácie (prof. Borovský, doc. Krištúfková)

Dokumenty pre verejnosť

Videá

 Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie
COVID 19 - praktické informácie Odborníci o koronavíruse Čo treba vedieť o koronavíruse Použitie rúška a dezinfekcie 

Infografiky pre občanov  

 

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/


Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19


Aktuality o koronavíruse z iných webov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sociálna poisťovňa

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

​​​ ​​