Návrh na rozdelenia lieku RoActemra na základe Povolenia na terapeutické použitie registrovaného lieku v neschválenej indikácii (Z16374-1/2020) pre jednotlivé pracoviská:

  Zdravotnícke zariadenie RoActemra 20 mg/ml
 con inf 1x20 ml/400 mg
  RoActemra 20 mg/ml
 con inf 1x10 ml/200 mg  
UNB Bratislava 75 50
Univerzitná nemocnica Martin 15 10
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 10 5
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 5
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 40 30