Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

SKRÍNINGY - ONKOKONTROLA

  • Skríning je plošné, organizované, monitorované vyšetrovanie populácie za účelom včasného záchytu liečiteľného nádorového ochorenia v skorom alebo v predrakovinovom štádiu u bezpríznakovej skupiny ľudí
  • Cieľom skríningu je znížiť chorobnosť a úmrtnosť na sledované ochorenia
  • Pod garanciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na Slovensku prebiehajú tri skríningové programy, ktoré sú plne hradené zdrvotnými poisťovňami:

Viac informácií na www.onkokontrola.sk

Komisia pre skríning onkologických chorôb v SR