Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Rok prevencie

SKRÍNINGY

  • Skríning je vyhľadávanie jedincov s chorobami v populácii, kým je ešte choroba v štádiu bez príznakov a neprejavuje sa.
  • Cieľom skríningu je záchyt choroby v štádiu, kedy je ešte liečiteľná.
  • V roku 2019 v rámci Roku prevencie spúšťa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky populačný skríning:

Komisia pre skríning onkologických chorôb v SR