Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Rok prevencie

Skríning rakoviny prsníka

  • cieľová skupina - ženy vo veku 50 až 69 rokov v intervale každé 2 roky

­  absolvovanie mamografického vyšetrenia na mamografickom pracovisku

- s pozvánkou od zdravotnej poisťovne (ženy vo veku 50-69 rokov) – pozývací list zaslaný poštou

- alebo so žiadankou od všeobecného lekára alebo gynekológa (ženy vo veku 40-69 rokov)

- mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov, kedy je ešte rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie

Mnoho žien je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne len preto, že nešli na prevenciu, ktorá by odhalila ochorenie včas, celoplošný štátom garantovaný mamografický skríning môže tento stav výrazne zlepšiť.