názov formát
docx rtf pdf
VEREJNÁ VÝZVA 2016 (súhrný dokument na stiahnutie) verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.docx verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.rtf verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.pdf
Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016 Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.docx Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.rtf Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.pdf
Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.docx priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.rtf priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.pdf
Príloha č. 1A - Dodatok k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.docx priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.rtf priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.pdf
Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Šatútu Komisie MInisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.docx priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.rtf priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.pdf
Príloha č. 1C - Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.docx priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.rtf priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.pdf
Príloha č. 2 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - nepodnikateľ priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.docx priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.rtf priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.pdf
Príloha č. 3 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ priloha-3-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-podnikatel.docx priloha-3-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-podnikatel.rtf priloha-3-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-podnikatel.pdf
Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.docx priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.rtf priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.pdf
Príloha č. 5 - Štruktúrovaný rozpočet k projektu priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.docx priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.rtf priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.pdf
Príloha č. 6 - Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.docx priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.rtf priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.pdf
Často kladené otázky casto-kladene-otazky.docx casto-kladene-otazky.rtf casto-kladene-otazky.pdf