Tlačiť Späť

Domov

Výzva na nominácie zástupcov SR do orgánov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre Európu so sídlom v Kodani, oznamuje, že na 60. zasadnutí Regionálneho výboru (RC) WHO pre Európu v dňoch od 13. – 16. 9. 2010 v Moskve, bude výber alebo voľba členov do týchto orgánov:

1. Výkonná rada (EB) – dve miesta sa uvoľnia v máji 2011 po skončení mandátu Maďarska a Ruskej federácie.

2. Stály výbor Regionálneho výboru (SCRC) –na septembrovom zasadnutí RC sa uvoľnia tri miesta, keď sa skončí mandát Slovensku, Švajčiarsku a bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko ( SR doteraz zastupovala prof. D. Farkašová zo SZÚ, Bratislava).

3. Spoločná koordinačná rada zvláštneho programu pre výskum a vzdelávanie o tropických chorobách (JCB) – 31. 12. 2010 sa uvoľní jedno miesto, keď sa skončí mandát Bulharsku.
 

Návrhy nominácií kandidátov za Slovenskú republiku do vyššie uvedených orgánov WHO možno posielať do 1. marca 2010, na adresy:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia medzinárodných vzťahov
Limbová 2, P.O. BOX 52,
837 52 Bratislava 37

E-mail: maria.vancova@health.gov.sk

 

Každá kandidatúra musí mať v prílohe životopis v predpísanom formáte, ktorý môžete nájsť na webovej stránke:

https://sharepoint.euro.who.int/sittes/WHOcommittees

heslo: Username: nominations, Password: whoEuro60