Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní - všeobecné lekárstvo

​​​

Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní 2 x ročne, platné k 1.7. a k 1.1. kalendárneho roka. V uvedených cenových podmienkach nie je zohľadnená prípadná príslušnosť poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti k združeniu alebo asociácii.

Na stiahnutie:

​Kapitácia – platnosť k 1.1.2024

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Veková skupina kapitovaného poistenca

Cena kapitácie

Max.
dodatková kapitácia

 do 19 rokov vrátane

4,05 €

1,30 €

 od 20 do 28 rokov vrátane

3,22 €

1,30 €

 od 29 do 39 rokov vrátane

3,02 €

1,30 €

 od 40 do 44 rokov vrátane

3,04 €

1,30 €

 od 45 do 49 rokov vrátane

3,07 €

1,30 €

 od 50 do 54 rokov vrátane

3,53 €

1,30 €

 od 55 do 59 rokov vrátane

4,05 €

1,30 €

 od 60 do 64 rokov vrátane

4,51 €

1,30 €

 od 65 do 69 rokov vrátane

4,88 €

1,30 €

 od 70 do 74 rokov vrátane

5,55 €

1,30 €

 od 75 do 79 rokov vrátane

6,22 €

1,30 €

 od 80 do 84 rokov vrátane

6,99 €

1,30 €

 od 85 rokov a viac

7,30 €

1,30 €

 

 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Veková skupina kapitovaného poistenca

Cena kapitácie

Max.
dodatková kapitácia

 do dovŕšenia 19. roku života

4,49 €

1,666240 €

 od 19 rokov veku do dovŕšenia 27. roku života

2,89 €

1,666240 €

 od 27 rokov veku do dovŕšenia 45. roku života

3,01 €

1,666240 €

 od 45 rokov veku do dovŕšenia 51. roku života

3,18 €

1,666240 €

 od 51 rokov veku do dovŕšenia 53. roku života

3,46 €

1,666240 €

 od 53 rokov veku do dovŕšenia 57. roku života

4,15 €

1,666240 €

 od 57 rokov veku do dovŕšenia 61. roku života

4,46 €

1,666240 €

 od 61 rokov veku do dovŕšenia 64. roku života

4,75 €

1,666240 €

 od 64 rokov veku do dovŕšenia 68. roku života

5,21 €

1,666240 €

 od 68 rokov veku do dovŕšenia 72. roku života

5,64 €

1,666240 €

 od 72 rokov veku do dovŕšenia 87. roku života

6,21 €

1,666240 €

 od 87 rokov veku

6,13 €

1,666240 €

 

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Veková skupina kapitovaného poistenca

Cena kapitácie

Max.
bonus ku kapitácii

od 18 rokov do 50 rokov života vrátane

3,07 €

1,53 €

od 51 rokov do 60 rokov života vrátane

3,53 €

1,53 €

od 61 rokov do 80 rokov života vrátane

5,52 €

1,53 €

od 81 rokov života

7,20 €

1,53 €

 

Vybrané výkony – platnosť k 1.1.2024

Kód výkonu

Názov výkonu

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a. s.

Dôvera
zdravotná
poisťovňa, a. s.

Union
zdravotná
poisťovňa, a. s.

1b

Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS

4,32 €

4,32 €

4,32 €

10

Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie, vrátane rád a dokumentácie.

5,72 €

20,00 €

13,56 €

11a

Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)

5,67 €

5,67 €

5,67 €

60b

Predoperačné vyšetrenie

16,00 €

16,16 €

17,00 €

70

Opätovné lekárske vystavenie receptov alebo poukazov na základe požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu

1,08 €

1,08 €

1,08 €

159a

Preventívne vyšetrenie na krv v stolici s použitím metódy iFOB u poistencov starších ako 40 rokov.

12,00 €

14,22 €

12,00 €

160

Preventívne výkony

31,20 €

30,81 €

28,83 €

163

Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u poistencov nad 60 rokov (MoCA - Montrealský kognitívny test)

6,78 €

-

6,78 €

252b

Očkovanie

5,60 €

6,30 €

6,33 €

4571a

Vyšetrenie C – reaktívneho proteínu (CRP)

5,75 €

5,65 €

5,70 €

5702

Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardný 12-zvodový záznam EKG

5,27 €

5,98 €

5,35 €

H0003

Iniciálne vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením

15,00 €

-

13,56 €

H0004

Kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením

15,00 €

-

13,56 €

H0005

Cielené vyšetrenie poistenca s akútnym hypertenzným stavom

6,00 €

-

-

H0006

Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika

5,65 €

5,00 €

5,65 €

H0007

Kvantitatívne prístrojové INR vyšetrenie v ambulancii VLD

5,20 €

-

5,88 €

H0008

Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou vrátane pulznej vlny

6,78 €

-

6,78 €

​ ​