Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní - všeobecné lekárstvo

Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní 2 x ročne, platné k 1.7. a k 1.2. kalendárneho roka. V uvedených cenových podmienkach nie je zohľadnená prípadná príslušnosť poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti k združeniu alebo asociácii.

Na stiahnutie:

Vybrané zmluvné podmienky platné k 1. 7. 2022

Kapitácia – platnosť k 1.1.2023

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Veková skupina kapitovaného poistenca Základná kapitácia Max.
dodatková kapitácia /
bonus ku kapitácii
 do 19 rokov vrátane 3,52 € 1,20 €
 od 20 do 28 rokov vrátane 2,80 € 1,20 €
 od 29 do 39 rokov vrátane 2,60 € 1,20 €
 od 40 do 44 rokov vrátane 2,64 € 1,20 €
 od 45 do 49 rokov vrátane 2,69 € 1,20 €
 od 50 do 54 rokov vrátane 3,12 € 1,20 €
 od 55 do 59 rokov vrátane 3,24 € 1,20 €
 od 60 do 64 rokov vrátane 3,62 € 1,20 €
 od 65 do 69 rokov vrátane 4,32 € 1,20 €
 od 70 do 74 rokov vrátane 4,47 € 1,20 €
 od 75 do 79 rokov vrátane 4,62 € 1,20 €
 od 80 do 84 rokov vrátane 5,06 € 1,20 €
 od 85 rokov a viac 5,15 € 1,20 €
 
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Veková skupina kapitovaného poistenca Základná kapitácia Max.
dodatková kapitácia /
bonus ku kapitácii
do dovŕšenia 19. roku života 3,89 € 1,47 €
od 19 rokov veku do dovŕšenia 27. roku života 2,50 € 1,47 €
od 27 rokov veku do dovŕšenia 45. roku života 2,61 € 1,47 €
od 45 rokov veku do dovŕšenia 51. roku života 2,71 € 1,47 €
od 51 rokov veku do dovŕšenia 53. roku života 2,95 € 1,47 €
od 53 rokov veku do dovŕšenia 57. roku života 3,53 € 1,47 €
od 57 rokov veku do dovŕšenia 61. roku života 3,80 € 1,47 €
od 61 rokov veku do dovŕšenia 64. roku života 4,04 € 1,47 €
od 64 rokov veku do dovŕšenia 68. roku života 4,43 € 1,47 €
od 68 rokov veku do dovŕšenia 72. roku života 4,80 € 1,47 €
od 72 rokov veku do dovŕšenia 87.roku života 5,28 € 1,47 €
od 87 rokov veku 5,21 € 1,47 €
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Veková skupina kapitovaného poistenca Základná kapitácia Max.
dodatková kapitácia /
bonus ku kapitácii
od 18 rokov do 50 rokov života vrátane 2,72 € 1,36 €
od 51 rokov do 60 rokov života vrátane 3,12 € 1,36 €
od 61 rokov do 80 rokov života vrátane 4,60 € 1,36 €
od 81 rokov života 5,04 € 1,36 €

 

Vybrané výkony – platnosť k 1.1.2023

Kód výkonu Názov výkonu Cena výkonu
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a. s. 
Dôvera
zdravotná
poisťovňa, a. s.
Union
zdravotná
poisťovňa, a. s.
1b Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS 4,16 € 4,32 € 4,16 €
11a Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor) 5,46 € 5,67 € 5,46 €
60b Predoperačné vyšetrenie 16,00 € 14,30 € 16,00 €
70 Opätovné lekárske vystavenie receptov alebo poukazov na základe požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu 1,04 € 1,08 € 1,04 €
159a Preventívne vyšetrenie na krv v stolici s použitím metódy iFOB u poistencov starších ako 40 rokov.  12,00 € 11,70 € 9,68 €
160 Preventívne výkony 25,35 € 25,35 € 23,73 €
163 Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u poistencov nad 60 rokov (MoCA - Montrealský kognitívny test) 6,00 € - 6,00 €
252b Očkovanie 5,60 € 5,60 € 5,60 €
4571a Vyšetrenie C – reaktívneho proteínu (CRP) 5,00 € 5,00 € 5,02 €
5702 Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardný 12-zvodový záznam EKG 4,74 € 4,78 € 4,74 €
H0003 Iniciálne vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením 12,00 € 12,00 € 12,00 €
H0004 Kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením 12,00 € 12,00 € 12,00 €
H0005 Cielené vyšetrenie poistenca s akútnym hypertenzným stavom 6,00 € - -
H0006 Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika 5,00 € 5,00 € 6,00 €
H0007 Kvantitatívne prístrojové INR vyšetrenie v ambulancii VLD 5,20 € 5,20 € 5,88 €
H0008 Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou vrátane pulznej vlny 6,00 € 6,00 € 6,78 €