Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní - pediatria

Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní 2 x ročne, platné k 1.7. a k 1.2. kalendárneho roka. V uvedených cenových podmienkach nie je zohľadnená prípadná príslušnosť poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti k združeniu alebo asociácii.

Na stiahnutie:

Vybrané zmluvné podmienky platné k 1. 7. 2022

 

Kapitácia – platnosť k 1.7.2023

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Veková skupina kapitovaného poistenca

Cena kapitácie

Max. dodatková kapitácia

do 1 roku

10,51 €

1,30 €

od 1 do 2 rokov vrátane

10,42 €

1,30 €

od 3 do 5 rokov vrátane

7,21 €

1,30 €

od 6 do 9 rokov vrátane

5,21 €

1,30 €

od 10 do 14 rokov vrátane

4,77 €

1,30 €

od 15 do 17 rokov vrátane

4,50 €

1,30 €

od 18 do 19 rokov vrátane

4,05 €

1,30 €

dorastový lekár

 

 

od 15 do 17 rokov vrátane

4,50 €

1,30 €

od 18 do 19 rokov vrátane

4,05 €

1,30 €

od 20 do 28 rokov vrátane

3,22 €

1,30 €

 

 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Veková skupina kapitovaného poistenca

Cena kapitácie

Max. dodatková kapitácia

do dovŕšenia 1. roku života

10,74 €

-

od 1 roku veku do dovŕšenia 2. roku života

11,22 €

-

od 2 rokov veku do dovŕšenia 7. roku života

7,40 €

-

od 7 rokov veku do dovŕšenia 19. roku života

4,49 €

-

od 19 rokov veku do dovŕšenia 27. roku života

2,89 €

-

od 27 rokov veku do dovŕšenia 28. roku života

3,01 €

-

 

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Veková skupina kapitovaného poistenca

Cena kapitácie

Max. bonus ku kapitácii

do 1 roka veku

9,48 €

1,62 €

od 1 do 2 rokov veku vrátane

7,45 €

1,62 €

od 3 do 5 rokov veku vrátane

7,18 €

1,62 €

od 6 do 14 rokov veku vrátane

4,96 €

1,62 €

od 15 do 18 rokov veku vrátane

3,13 €

1,62 €

od 19 do 28 rokov veku vrátane

3,07 €

1,62 €

Vybrané výkony– platnosť k 1.7.2023

Kód výkonu

Názov výkonu

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a. s.

Dôvera
zdravotná
poisťovňa, a. s.

Union
zdravotná
poisťovňa, a. s.

1b

Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS

4,32 €

4,32 €

4,32 €

11a

Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)

5,67 €

5,67 €

5,67 €

70

Opätovné lekárske vystavenie receptov alebo poukazov na základe požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu

1,08 €

1,08 €

1,08 €

252b

Očkovanie

5,60 €

6,30 €

6,33 €

4571a

Vyšetrenie C – reaktívneho proteínu (CRP)

5,75 €

5,65 €

5,70 €

142

1. preventívna prehliadka u VLDD

39,15 €

38,57 €

42,00 €

143

2. preventívna prehliadka do 4. týždňa život

28,00 €

27,65 €

27,65 €

143a

3. preventívna prehliadka v 5. až 7. týždni života

28,00 €

27,65 €

27,65 €

144

4. preventívna prehliadka v 8. až 10. týždni života

28,00 €

27,65 €

27,65 €

145

5. preventívna prehliadka v 3. až 4. mesiaci života

28,00 €

27,65 €

27,65 €

145a

6. preventívna prehliadka v 5. až 6. mesiaci života

29,60 €

27,65 €

29,23 €

146

7. preventívna prehliadka v 7. až 8. mesiaci života

29,60 €

29,23 €

29,23 €

146a

8. preventívna prehliadka v 9. až 10. mesiaci života

29,60 €

29,23 €

29,23 €

146b

9. preventívna prehliadka v 11. až 12. mesiaci života

29,60 €

29,23 €

29,23 €

146c

10. preventívna prehliadka v 18. mesiaci života

29,60 €

29,23 €

29,23 €

148

11. preventívna prehliadka v 3. roku života

29,60 €

29,23 €

29,23 €

148a

12. preventívna prehliadka v 5. roku života

29,60 €

29,23 €

29,23 €

148b

13. preventívna prehliadka v 6. alebo v 7. roku života,
ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku

31,20 €

30,81 €

30,81 €

148c

14. preventívna prehliadka sa vykazuje v v 9. roku života

31,20 €

30,81 €

30,81 €

149

15. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. roku života

31,20 €

30,81 €

30,81 €

149a

16. preventívna prehliadka sa vykazuje v 13. roku života

31,20 €

30,81 €

30,81 €

149b

17. preventívna prehliadka sa vykazuje v 15. roku

31,20 €

30,81 €

30,81 €

149c

Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť

31,20 €

30,81 €

30,81 €

149d

Preventívna prehliadka v 17. roku

31,20 €

30,81 €

30,81 €

159b

Preventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života

8,00 €

7,90 €

7,90 €

160

Preventívne výkony

31,20 €

30,81 €

28,83 €