Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní - pediatria

Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní 2 x ročne, platné k 1.7. a k 1.2. kalendárneho roka. V uvedených cenových podmienkach nie je zohľadnená prípadná príslušnosť poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti k združeniu alebo asociácii.

Na stiahnutie:

Vybrané zmluvné podmienky platné k 1. 7. 2022

 

Kapitácia – platnosť k 1.1.2023

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Veková skupina kapitovaného poistenca Základná kapitácia Max.
dodatková kapitácia /
bonus ku kapitácii
do 1 roku 9,14 € 1,20 €
od 1 do 2 rokov vrátane  9,06 € 1,20 €
od 3 do 5 rokov vrátane  6,27 € 1,20 €
od 6 do 9 rokov vrátane  4,53 € 1,20 €
od 10 do 14 rokov vrátane 4,15 € 1,20 €
od 15 do 17 rokov vrátane 3,91 € 1,20 €
od 18  do 19 rokov vrátane 3,52 € 1,20 €
dorastový lekár
od 15 do 17 rokov vrátane 3,91 € 1,20 €
od 18  do 19 rokov vrátane 3,52 € 1,20 €
od 20 do 28 rokov vrátane  2,80 € 1,20 €
 
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Veková skupina kapitovaného poistenca Základná kapitácia Max.
dodatková kapitácia /
bonus ku kapitácii
do dovŕšenia 1. roku života 9,14 € -
od 1 rokov veku do dovŕšenia 2. roku života 9,55 € -
od 2 rokov veku do dovŕšenia 7. roku života 6,30 € -
od 7 rokov veku do dovŕšenia 19. roku života 3,89 € -
od 19 rokov veku do dovŕšenia 27. roku života 2,50 € -
od 27 rokov veku do dovŕšenia 28. roku života 2,61 € -
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Veková skupina kapitovaného poistenca Základná kapitácia Max.
dodatková kapitácia /
bonus ku kapitácii
do 1 roka veku 8,24 € 1,62 €
od 1 do 2 rokov veku vrátane 6,48 € 1,62 €
od 3 do 5 rokov veku vrátane 6,24 € 1,62 €
od 6 do 14 rokov veku vrátane 4,31 € 1,62 €
od 15 do 18 rokov veku vrátane 2,72 € 1,62 €
od 19 do 28 rokov vrátane 2,72 € 1,62 €

Vybrané výkony– platnosť k 1.1.2023

Kód výkonu Názov výkonu Cena výkonu
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Union zdravotná poisťovňa, a. s.
1b Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS 4,16 € 4,32 € 4,16 €
11a Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor) 5,46 € 5,67 € 5,46 €
60b Predoperačné vyšetrenie 16,00 € 14,30 € 16,00 €
70 Opätovné lekárske vystavenie receptov alebo poukazov na základe požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu 1,04 € 1,08 € 1,04 €
252b Očkovanie 5,60 € 5,60 € 5,60 €
4571a Vyšetrenie C – reaktívneho proteínu (CRP) 5,00 € 5,00 € 5,02 €
142 1. preventívna prehliadka u VLDD 34,65 € 32,20 € 34,65 €
143 2. preventívna prehliadka do 4. týždňa život 22,75 € 21,00 € 22,75 €
143a 3. preventívna prehliadka v 5. až 7. týždni života 22,75 € 21,00 € 22,75 €
144 4. preventívna prehliadka v 8. až 10. týždni života  22,75 € 21,00 € 22,75 €
145 5. preventívna prehliadka v 3. až 4. mesiaci života 22,75 € 21,00 € 22,75 €
145a 6. preventívna prehliadka v 5. až 6. mesiaci života 24,05 € 22,20 € 24,05 €
146 7. preventívna prehliadka v 7. až 8. mesiaci života 24,05 € 22,20 € 24,05 €
146a 8. preventívna prehliadka v 9. až 10. mesiaci života  24,05 € 22,20 € 24,05 €
146b 9. preventívna prehliadka v 11. až 12. mesiaci života 24,05 € 22,20 € 24,05 €
146c 10. preventívna prehliadka v 18. mesiaci života 24,05 € 22,20 € 24,05 €
148 11. preventívna prehliadka v 3. roku života 24,05 € 22,20 € 24,05 €
148a 12. preventívna prehliadka v 5. roku života 24,05 € 22,20 € 24,05 €
148b 13. preventívna prehliadka v 6. alebo v 7. roku života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku 25,35 € 23,40 € 25,35 €
148c 14. preventívna prehliadka sa vykazuje v v 9. roku života  25,35 € 23,40 € 25,35 €
149 15. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. roku života 25,35 € 23,40 € 25,35 €
149a 16. preventívna prehliadka sa vykazuje v 13. roku života 25,35 € 23,40 € 25,35 €
149b 17. preventívna prehliadka sa vykazuje v 15. roku 25,35 € 23,40 € 25,35 €
149c Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť  25,35 € 23,40 € 25,35 €
149d Preventívna prehliadka v 17. roku 25,35 € 23,40 € 25,35 €
159b Preventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života 6,50 € 6,50 € 6,50 €
160 Preventívne výkony 25,35 € 25,35 € 23,73 €