Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba

Štatúty kategorizačných komisií, kategorizačných rád a odborných pracovných skupín zriadených podľa zákona č. 363/2011 Z. z.