Tlačiť Späť

Domov

Aké medicínske programy môžu jednotlivé nemocnice poskytovať?

Rozdelenie programov v kategorizácii:

Povinné programy
    • Ide o programy, ktoré musí každá nemocnica na príslušnej úrovni poskytovať a plniť (po personálnej, materiálno-technickej stránke, ako aj počtom výkonov) .

Doplnkové programy
    • Rozširujú portfólio medicínskych služieb, ktoré nemocnica poskytuje, a umožňujú tak nemocniciam špecializovať sa a rozvíjať vo vyššej komplexnosti.
    • Nemocnica môže o povolené doplnkové programy požiadať ministerstvo a v rámci tvorby nemocničnej siete sa o ich zaradení rozhodne vtedy, ak je dostatočná potreba v regióne po týchto medicínskych službách.
    • Zaradením doplnkového programu nemocnica musí splniť všetky požadované kritériá – napr., počet výkonov, personálne kapacity, technické vybavenie a pod.
    • Po schválení doplnkových programov ministerstvom budú doplnkové programy hradené z verejného zdravotného poistenia.

Nepovinné programy
    • Ide o typ programu, ktorý MZ SR neschvaľuje a ani nevyhodnocuje.
    • Je na dohode poskytovateľa a zdravotnej poisťovne, či daný program zazmluvní.

Zoznam programov pre jednotlivé úrovne nemocníc:

Prehľad medicínskych programov