Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

PREVENCIA

Rok 2019 je Rokom prevencie, kladie si za cieľ zvýšiť informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok pre zdravie obyvateľstva. Rok prevencie

Usiluje sa tiež zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života. Tieto ciele vníma Ministerstvo zdravotníctva SR ako zásadné najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať.

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú choroby ako cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva a duševné poruchy príčinou 86% úmrtí v európskom regióne. Liečenie týchto ochorení tvorí 70 % až 80 % z nákladov na zdravotnú starostlivosť. Správna výživa a primeraná fyzická aktivita do veľkej miery znižujú riziko vzniku týchto neprenosných ochorení.

Ministerstvo zdravotníctva je členom Riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb. Aktívne pristupuje aj k myšlienke, že EÚ potrebuje zdravé a aktívne obyvateľstvo. V roku 2018 sme boli súčasťou európskej iniciatívy zameranej na výživu a fyzickú aktivitu – ktoré sú základom dobrého zdravia a v členských štátoch označované za priority.

Prevenciu (predchádzanie) ochorení delíme podľa úrovne zamerania na:

  • primárnu prevenciu – súbor aktivít, ktoré majú znížiť pôsobenie rizika a zníženie nových prípadov ochorenia (napr. očkovanie, zdravotná výchova, regulácia marketingu alkoholických a tabakových výrobkov),

  • sekundárnu prevenciu – skorý záchyt ochorenia a zabránenie jeho ďalšieho šírenia – skríning (napr. test na skryté krvácanie v stolici, mamografia, meranie krvného tlaku),

  • terciárnu prevenciu – predchádzanie komplikáciám a zhoršenia ochorenia (napr. rehabilitácia).

Viac informácií o prevencii a ochrane zdravia nájdete na stránke: