Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

Lekárske preventívne prehliadky

Poistenci majú možnosť v súčasnosti absolvovať bezplatné preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa a pôrodníka, urológa či gastroenterológa.

Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u všeobecného lekára absolvuje však len necelých 40% dospelej populácie. Toto číslo nestačí na to, aby sa na Slovensku znížil výskyt tzv. odvrátiteľných úmrtí. „Preventívna prehliadka naozaj môže zachrániť život, mnohé ochorenia totiž začínajú nenápadne. Človek nevníma žiadne subjektívne ťažkosti, ale už v tomto období môžu, napr. vysoký tlak alebo zvýšené hodnoty cukru, napáchať nezvratné zmeny v cievach a spôsobiť infarkt srdca alebo porážku. Ľudia by v žiadnom prípade nemali zabúdať na prevenciu, majú ju k dispozícii bezplatne, v rámci verejného zdravotného poistenia,“ hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Na prevenciu myslia viac ženy ako muži

Podľa všeobecných lekárov časť pacientov absolvuje preventívnu prehliadku každé dva roky a dožadujú sa dokonca častejších prehliadok, ako umožňuje zákon. Zo štatistík vyplýva, že pri preventívnych prehliadkach sú disciplinovanejšie ženy. Preventívnu prehliadku v ambulancii všeobecných lekárov absolvuje ročne približne tretina poistencov na Slovensku, pričom ženy sa prevencie zúčastňujú vo vyššej miere ako muži. Najčastejšie navštevujú preventívne prehliadky u všeobecných lekárov ľudia nad 60 rokov.

10 najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka:

  • cukrovka

  • chudokrvnosť

  • vysoký krvný tlak

  • nadváha a obezita

  • porucha funkcie obličiek

  • porucha funkcie pečene

  • zápal v močových cestách

  • porucha srdcového rytmu

  • zvýšená hladina cholesterolu

  • rakovina hrubého čreva

Prehľad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa bydliska nájdete tu:

https://www.e-vuc.sk/

Stručný prehľad vybraných preventívnych vyšetrení

Preventívna starostlivosť o deti a dorast:

vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast

- deväť preventívnych prehliadok dieťaťa do 1 roka, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku
- 15 – mesačné dieťa – 1 preventívna prehliadka
- deti od 3 do 18 rokov – jedna preventívna prehliadka raz za dva roky
- ide o komplexné pediatrické vyšetrenie, zahŕňajúce poradenstvo rodičom
- lekár sleduje komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, rizikové faktory ako napríklad srdcovocievne choroby, vykonáva povinné očkovania, vyšetrenia krvného tlaku či moču
- v 11. roku dieťaťa sa meria hladina cholesterolu v krvi
- v 17. roku dieťaťa hladina triacylglycerolov v krvi

Preventívna starostlivosť o dospelých:

vykonáva všeobecný lekár pre dospelých

- 1 preventívna prehliadka raz za 2 roky
- darcovia krvi raz za rok
- prehľad o zdravotnom stave a možných rizikách
- komplexné vyšetrenie, kontrola stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti
- laboratórne vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia krvi, krvný obraz, cukor, vyšetrenie funkcie obličiek a pečeňový test)
- dôraz na odhalenie rizík civilizačných chorôb
- poistenci nad 40 rokov vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca
- poistenci nad 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka raz za 2 roky - test na okultné krvácanie (pri pozitívnom výsledku - vyšetrenie kolonoskopia)

Preventívna gynekologická prehliadka

- ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za rok
- v materstve - preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
- komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov
- súčasťou je aj:
        o skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov
        o skríning rakoviny prsníka - ženy vo veku 40 – 69 rokov
- ultrasonografia prsníkov – raz za dva roky

Preventívna prehliadka u zubného lekára

- poistenec do 18 rokov – dvakrát ročne
- poistenec nad 18 rokov – raz ročne
- tehotné ženy dvakrát za to isté tehotenstvo – na začiatku 1. a 3. trimestra
- podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, prehmatanie uzlín
- u detí aj remineralizácia zubnej skloviny

Urologická preventívna prehliadka

- muži nad 50 rokov – raz za 3 roky
- alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie
- vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek, odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty

Preventívna gastroenterologická prehliadka

- poistenci nad 50 rokov:
       
o test na okultné krvácanie - raz za 2 roky (pri pozitívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kolonoskopia)
        o alebo kolonoskopické vyšetrenie - raz za 10 rokov
- poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50 rokov
- pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za päť rokov

Podrobnosti o frekvencii a náplni preventívnych prehliadkach nájdete v prílohe č. 2 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti TU