Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

Zoznam laboratórií s akreditáciou na vykonávanie cytologickej diagnostiky vrátane cervikálnej cytológie

Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Sídlo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Web
Ústav patologickej anatómie SZU a OUSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava www.ousa.sk
Cytopathos s.r.o. Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava www.cytopathos.sk
Martinské bioptické centrum V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina www.mbc-patologia.sk
Unilabs Slovensko s.r.o. Polianky 7, 841 01 Bratislava www.unilabs.sk
Unilabs Slovensko s.r.o. Gorkého 8, 040 01 Košice www.unilabs.sk
Unilabs Slovensko s.r.o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica www.unilabs.sk
Medicyt a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava www.medirex.sk
Medicyt a.s. Legionárska 28, 911 71 Trenčín www.medirex.sk
Medicyt a.s. Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice www.medirex.sk