Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

Zoznam akreditovaných cytologických laboratórií zaradených do skríningu

Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Obec sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ulica a číslo miesta výkonu odbornej činnosti PSČ miesta výkonu odbornej činnosti
Patologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava-Nové Mesto Heydukova 10 812 50
Patologické oddelenie, FN Nitra Nitra Špitálska 6 950 01
Medicyt laboratórium Bratislava Bratislava Galvanizo 17/C 821 14
Medicyt Trenčín Trenčín Legionárska 28
911 71
Medicyt Košice Košice Magnezitárska 2/C 040 01
Alpha Medical Bratislava, Diagnostické centrum patológie Bratislava Polianky 7 841 01
Alpha Medical Košice, Diagnostické centrum patológie Košice Gorkého 8 040 01