Tlačiť Späť

Domov

Dokumenty - ceny v referenčných krajinách

Informatívny materiál pre výrobcov a dovozcov liekov – Verejne dostupné zdroje cien liekov
(Dátum vystavenia: 30.09.2011)

Referencne_zdroje_aktualizacia_k_30_09_2011.xls

Výsledky z pracovných stretnutí týkajúcich sa referencovania cien liekov (hearingov) k 1.10.2011, ktoré sa uskutočnili v dňoch 16.-17.6.2011
(Dátum vystavenia: 25.07.2011)

Vysledky_hearingov_k_1-10-2011.xls

Zoznam liekov vybraných na pracovné stretnutia k referencovaniu cien liekov (hearingy) k 1.10.2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 16. – 17.6.2011
Informácia pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov vybraných na pracovné stretnutia k referencovaniu cien liekov k 1.10.2011:
1) Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý akceptuje údaje o cenách zverejnené Ministerstvom zdravotníctva SR, môže potvrdiť ich akceptáciu mailom na adresu: judita.janekova@health.gov.sk
V prípade akceptácie údajov mailom nie je potrebná osobná účasť na pracovnom stretnutí.

2) Liekom, ktoré sú uvedené v treťom hárku zverejneného súboru, bude zo strany Ministerstva zdravotníctva SR akceptovaná žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny.
Účasť na pracovnom stretnutí sa k týmto liekom nevyžaduje.
Zvýšenie úradne určenej ceny nemusí byť vo všetkých prípadoch premietnuté aj do zvýšenia úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, čo v niektorých prípadoch môže viesť k zvýšeniu doplatku poistenca za liek. Prípadné zvýšenie úhrady zdravotnej poisťovne bude posudzované individuálne pre každý liek.

(Dátum vystavenia: 10.06.2011)
(Dátum aktrualizácie: 15.06.2011)

Referencovanie_k_1-10-2011.xls

Oznam pre výrobcov a dodávateľov liekov – harmonogram hearingov (referencovanie cien liekov k 1.10.2011)
(Dátum vystavenia: 10.06.2011)

Harmonogram_hearing-20111001.xls

Informatívny materiál pre výrobcov a dovozcov liekov – Verejne dostupné zdroje cien liekov k 1.10.2011
(Dátum vystavenia: 1.4.2011)

Referencne_zdroje_k_1_10_2011.xls

Oznam pre výrobcov a dodávateľov liekov – harmonogram hearingov
(Dátum vystavenia: 26.11.2010)

Harmonogram_hearing.xls

Výsledky z pracovných stretnutí týkajúcich sa referencovania cien liekov (hearingov) k 1.10.2010, ktoré sa uskutočnili dňa 11. - 12.5.2010
(Dátum vystavenia: 17.05.2010)

VYSLEDKY_HEARINGOV_k20101001.xls

Informatívny materiál pre výrobcov a dovozcov liekov
(Dátum aktualizácie: 7.10.2010)
(Dátum vystavenia: 28.04.2009)
Referencne_zdroje_k_1_4_2011.xls

Referencne_zdroje_k_1_4_2011.xls

Referencovanie cien a farmako-ekonomický rozbor lieku
(Dátum vystavenia: 16.09.2008)

prezentacia.ppt

Závery kategorizačnej rady pre lieky - referencovanie cien.xls
(Dátum vystavenia: 25.08.2009)

zavery_KR.xls

Zoznam liekov vybraných na pracovné stretnutia k referencovaniu cien liekov (hearingy) k 1.4.2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. – 7.12.2010
(Dátum vystavenia: 24.11.2010)
(Dátum aktualzácie: 2.12.2010)

Lieky_na_hearing1.xls

Výsledky z pracovných stretnutí týkajúcich sa referencovania cien liekov (hearingov) k 1.4.2011, ktoré sa uskutočnili v dňoch 6.-7.12.2010
(Dátum vystavenia: 13.11.2010)

Vysledky_hearingov_k_20110401.xls