Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Zoznam členov kategorizačnej rady pre špeciálne zdravotnícke materiály

Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu zamestnanca ministerstva vo veci kategorizácie a cenotvorby špeciálnych zdravotníckych materiálov