Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy » Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve » Predchádzajúce verzie dokumentov v OPS Kardiológia

Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu zamestnanca ministerstva vo veci kategorizácie a cenotvorby zdravotníckych pomôcok