Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Zoznam členov kategorizačnej rady pre špeciálne zdravotnícke materiály

Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena Kategorizačnej rady pre špeciálne zdravotnícke materiály vo veci kategorizácie a cenotvorby pre špeciálne zdravotnícke materiály