Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy » Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve » Predchádzajúce verzie dokumentov v OPS Gynekológia a pôrodníctvo

Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena Kategorizačnej komisie pre lieky vo veci kategorizácie a cenotvorby liekov