Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Protidrogová politika

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2014

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2014

p.č. proj.č. Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná suma Schválené
1 2/2014 Čistý deň, n.o. Terénny terapeutický pobyt Ráztoka 2014 13 150,00 € 5 000,00 €
2 6/2014 Občianske združenie WELFARE Celoštátna odborná konferencia pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky s medzinárodným zastúpením 30 183,63 € 30 000,00 €
3 7/2014 Všetko pre zdravie, o.z. S pervitínom v krajine krivých zrkadiel 25 230,00 € 12 373,00 €
4 10/2014 OZ PRIMA Prima Street 28 688,45 € 10 000,00 €
5 12/2014 Občianske združenie Odyseus Prevencia a znižovanie rizík a škôd u zraniteľlých skupín 38 071,68 € 10 000,00 €
6 14/2014 Rodina a spoločnosť Rodina bez cigariet III. ročník 19 046,60 € 10 000,00 €
7 15/2014 Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu Vybrané aspekty drogovej problematiky z pohľadu občanov 17 957,00 € 10 000,00 €
8 16/2014 Divadelné centrum Martin TOMU VER 44 360,00 € 8 400,00 €
9 17/2014 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Ochrana a podpora duševného zdravia v rámci komplexnej prevencie drogovej závislosti 44 700,31 € 44 700,00 €
10 21/2014 Obec Oravská Jasenica Neseď v krčme, ale športuj! 49 800,00 € 25 000,00 €
11 26/2014 STOP DROGY, o.z. Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe (II. séria) 49 859,00 € 25 000,00 €
12 27/2014 MAJME SRDCE PRE DETI, o.z. Odborné semináre: "Závislosti a nové závislosti 21. storočia. Ako s nimi a účinne bojovať?" 49 901,20 € 35 000,00 €
13 32/2014 Občianske združenie NEZÁVISLOSŤ Skvalitnenie poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s drogovou závislosťou 23 237,80 € 16 000,00 €
14 37/2014 Made ine Media, s.r.o. Prevencia pred drogami na internete inak - www. droogle.sk 50 000,00 € 50 000,00 €
15 38/2014 Tlačová agentúra Slovenskej republiky nebudotrokdrog2.sk 49 800,00 € 49 800,00 €
16 41/2014 Nadácia Pomocné ruky Bola raz jedna trieda... 45 600,00 € 45 600,00 €
17 42/2014 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Izolácia základov budovy Centra pre liečbu drogových závislostí Košice 10 111,40 € 10 111,00 €
18 44/2014 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Vymaľovanie priestorov Centra pre liečbu drogových závislostí Košice 10 990,37 € 10 990,00 €
19 46/2014 Združenie STORM Krok vpred do bezpečnej zóny 35 827,50 € 10 000,00 €
20 54/2014 C.E.N., s.r.o. Krátke dokumenty - Séria skutočných ľudských príbehov 47 025,00 € 47 025,00 €
21 69/2014 Zober loptu, nie drogy, n.o. Športové podujatia s protidrogovou tematikou 50 000,00 € 50 000,00 €
Schválené dotácie - celkom 514 999,00 €
 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2014

Nepodporené z dôvodu nekompletnosti (chýbajúce doklady a iné formálne nedostatky) - nedoplnené ani po dožiadaní
 
p.č. proj.č. Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná suma Dôvod neschválenia
1 3/2014 OZ Zober loptu a nie drogy Športové podujatia s protidrogovou tematikou 50 000,00 € nekompletná žiadosť
2 34/2014 Divadlo Maska Feťáci 20 000,00 € nekompletná žiadosť
3 63/2014 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka 5 000,00 € nekompletná žiadosť
4 76/2014 Slovenský výbor pre UNICEF Linka detskej istoty - Prvé pokusy 19 427,00 € nekompletná žiadosť
5 78/2014 Základná škola sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom Srdce na dlani 6 521,50 € nekompletná žiadosť

  100 948,50 €

 
Nepodporené z dôvodu nedosiahnutia min. 50 z celkovo možných 100 bodov
 
p.č. proj.č. Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná suma Dôvod neschválenia
1 1/2014 DT inštitút Terénny terapeutický pobyt Pakoštane 2014 14 850,00 € pod 50 bodov (47)
2 4/2014 OZ Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante Prevenčné spektrum rómskeho etnika - Prevencia drogových závislostí a sociálnopatologických javov rómskych detí a mládeže 5 168,00 € pod 50 bodov (34)
3 5/2014 Galantské osvetové stredisko Zdravý životný štýl - konferencia k aktuálnym otázkam prevencie závislostí v Trnavskom kraji 5 040,00 € pod 50 bodov (36)
4 8/2014 Všetko pre zdravie Zlý priateľ alkohol, kreslená rozprávka pre detí predškolského veku 22 850,00 € pod 50 bodov (36)
5 9/2014 MANUS, o.z. Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, zníženie energetickej náročnosti prevádzky resocializačného zariadenia - II. etapa 49 972,19 € pod 50 bodov (47)
6 11/2014 NÁVRAT-RDZO TERMO 14 435,00 € pod 50 bodov (26)
7 13/2014 Poradenské centrum Iná možnosť Sám sebou bez drog 8 091,79 € pod 50 bodov (32)
8 18/2014 BUDÚCNOSŤ, n.o. Rodina spolu 2014 5 156,00 € pod 50 bodov (37)
9 19/2014 Mesto Čadca Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v olasti drogovej problematiky 6 390,00 € pod 50 bodov (38)
10 20/2014 Mesto Čadca Osvetová kampaň "Otvor oči" 7 959,00 € pod 50 bodov (31)
11 22/2014 Mesto Trstená Spolu proti drogám 13 590,00 € pod 50 bodov (40)
12 23/2014 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Program znižovania prevalencie drog v prostredí výkonu väzby a výkonu trestu 45 872,80 € pod 50 bodov (43)
13 24/2014 Klub Slovenských turistov Preteky turistickej zdatnosti 73 400,00 € pod 50 bodov (29)
14 25/2014 Športom proti drogám Alkohol náš každodenný, dievčatá... 44 938,00 € pod 50 bodov (38)
15 28/2014 RK SLÁVIA TUKE Zvoľ rugby, nie drogy! 45 709,00 € pod 50 bodov (26)
16 29/2014 AETÓS Nemáme čas si ničiť život 12 400,00 € pod 50 bodov (34)
17 30/2014 Občianske združenie ICHTYS Radšej viac skate a menej drogy 14 900,58 € pod 50 bodov (38)
18 31/2014 Komunitné centrum SPOLU - Chminianske Jakubovany Drogy - preč s nimi 5 808,00 € pod 50 bodov (30)
19 33/2014 Centurm pre liečbu drogových závislostí BA Anonymná telefonická linka na pomoc ľuďom, ktorí majú problémy s alkoholom 22 100,00 € pod 50 bodov (31)
20 35/2014 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Slávnostný psychoterapeutický klub 5 000,00 € pod 50 bodov (30)
21 36/2014 Made in Media, s.r.o. Chráňme naše deti pred drogami 50 000,00 € pod 50 bodov (41)
22 39/2014 TERAZ MEDIA, a.s. Mixuj hudbu, nie drogy 28 800,00 € pod 50 bodov (30)
23 40/2014 Centrum vedecko-technických informácií SR Rizikové a ochranné faktory konzumácie legálnych a nelegálnych drog u mládeže v SR 16 250,00 € pod 50 bodov (37)
24 43/2014 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Výmena podlahovej krytiny za keramickú dlažbu v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice 23 136,57 € pod 50 bodov (43)
25 45/2014 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Obnovenie vybavenia CPLDZ Košice 25 745,00 € pod 50 bodov (42)
26 47/2014 OZ STORM Viete, čo robia Vaše deti? My áno! 23 115,00 € pod 50 bodov (37)
27 48/2014 OZ STORM Stereo o drogách 20 825,00 € pod 50 bodov (37)
28 49/2014 C.E.N., s.r.o. Spotová kampaň na TA3 47 500,00 € pod 50 bodov (45)
29 50/2014 C.E.N., s.r.o. Tematické štúdiové rozhovory "O drogách" na TA3 47 500,00 € pod 50 bodov (44)
30 51/2014 C.E.N., s.r.o. Tematické dokumenty "A" a "B" (pracovné názvy) 47 500,00 € pod 50 bodov (43)
31 52/2014 C.E.N., s.r.o. Odborné štúdiové diskusie - "Okrúhly stôl na tému drogy" 47 500,00 € pod 50 bodov (44)
32 53/2014 C.E.N., s.r.o. Štúdiové relácie "Rozhovory cez polnoc - špeciál" 46 550,00 € pod 50 bodov (42)
33 55/2014 C.E.N., s.r.o. Edukatívne spoty 47 025,00 € pod 50 bodov (44)
34 56/2014 C.E.N., s.r.o. Edukačné videá - krátke filmy 46 930,00 € pod 50 bodov (44)
35 57/2014 Slovenská zdravotnícka univerzita Dôverujem Ti, ale...chcem využiť najnovšie metodické postupy! 44 132,00 € pod 50 bodov (35)
36 58/2014 Lepšia cesta, n.o. Preventívno-poradenské centrum Senec 7 810,00 € pod 50 bodov (48)
37 59/2014 FO: Michael Pavelka Drogy a... 17 846,00 € pod 50 bodov (32)
38 60/2014 Za zdravé zdravotníctvo This way out (Cesta von) 49 900,00 € pod 50 bodov (47)
39 61/2014 Slovenský paralympijský výbor Natri nám to! 49 645,00 € pod 50 bodov (38)
40 62/2014 M.O.M. ent production s.r.o. 1. časť "História alkoholu", 2. časť "Alkohol a my", 3. časť "Priznanie" 49 870,00 € pod 50 bodov (36)
41 64/2014 Združenie Animačný ateliér detí a mládeže Zvedavá sýkorka - záver- VII. časť projektu 19 760,00 € pod 50 bodov (44)
42 65/2014 Obec Bobrov Mládež z ulice do telocvične 50 000,00 € pod 50 bodov (31)
43 66/2014 GaRT, s.r.o. Drogy sú smrť - WWW.ZI.SK 50 000,00 € pod 50 bodov (26)
44 67/2014 Obec Hontianske Moravce Hontiansky mravec 50 000,00 € pod 50 bodov (28)
45 68/2014 Obec Hontianske Moravce Kultúrou proti otroctvu drog 50 000,00 € pod 50 bodov (29)
46 70/2014 OZ Prevencia V&P Program selektívnej prevencie rizikového správania so zameraním na prevenciu pitia alkoholu u adolescentov (TAKE CARE) - tréning koordinátorov pre praktickú aplikáciu programu 8 323,40 € pod 50 bodov (40)
47 71/2014 Stredná odborná škola J. Čabelku Na drogy nemáme čas 6 947,80 € pod 50 bodov (33)
48 72/2014 Obec Bziny Podpora preventívnych a osvetovo-vzdelávacích programov so zameraním na nízkoprahovosť výkonu sociálnej práce s rizikovou mládežou a jej rodinami ako aj ostatnými cieľovými skupinami závislých a spoluzávislých osôb spoločnosti 45 200,00 € pod 50 bodov (35)
49 73/2014 RE/set Rastamama.sk - zabezpečenie prevádzky bezplatnej drogovej poradne a šírenia osvety o drogách prostredníctvom internetu 16 290,00 € pod 50 bodov (40)
50 74/2014 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Cesta von - aktívne a zmysluplne 32 620,00 € pod 50 bodov (46)
51 75/2014 Športový kluv polície Bratislava Hoď a bež - športom za zdravý životný štýl mladých 16 700,00 € pod 50 bodov (36)
52 77/2014 FO: RNDr. Alica Šustáková Mládež proti drogám 39 962,00 € pod 50 bodov (36)

1 547 013,13 €