Tlačiť Späť

Domov

Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - jún 2022

<--máj--

jún 2022             menu

--júl-->

T. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
22 30 31 1 2 3 4 5
23 6
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre lieky
online formou diskusie prostredníctvom Webexu s hlasovaním per rollam
13.00 - 16.00 hod
7
Zasadnutie kategorizačnej rady pre lieky
online formou diskusie prostredníctvom MS Teams
09:00 - 11.00 hod.
8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25

20
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
zasadačka č. dv.152/1,2
09:00 - 15.00 hod.

21

22
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
online formou diskusie prostredníctvom MS Teams s následným hlasovaním per rollam
13.00 - 16.00 hod

23
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravot. pomôcky
online formou diskusie prostredníctvom MS Teams s hlasovaním per rollam
13.00 - 16.00 hod
24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3