Tlačiť Späť

Domov

DIAGNOSTIKA VÍRUSU SARS-CoV-2

Štandardný postup procesu na zaradenie laboratória do siete laboratórií na diagnostiku vírusu sars-cov-2 v biologickom materiáli s využitím metód molekulárnej biológie

KONTAKT: covidlab@health.gov.sk

Aktualizácia:
21.10.2021

 

Príloha č. 1: Zoznam organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať validáciu laboratórií, ktoré vyšetrujú SARS-CoV-2

Zoznam organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať validáciu laboratórií, ktoré vykonávajú vyšetrenia na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Validáciu môžu vykonávať organizácie na základe poverenia NRC pre chrípku v súlade so štandardným postupom pre poskytovanie klinickej mikrobiológie.


Názov organizácie

Sídlo organizácie

Validácia na metódu RT-PCR

Spôsob odberu vzorky

Výter z nazofaryngu a orofaryngu

Výplach ústnej dutiny a hltana kloktaním

Odber slín z ústenej dutiny

Národné referenčné centrum pre chrípku
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

x

x

x

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

x

x

x

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Senný trh 4
040 11 Košice

x

x

x


Príloha
č. 2: Zoznam laboratórií, ktoré vyšetrujú SARS-CoV-2
Zoznam laboratórií, ktoré vykonávajú vyšetrenia na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, sú zaradené do siete laboratórií a splnili požiadavky v súlade so štandardným postupom pre poskytovanie klinickej mikrobiológie.


P.č.

Názov organizácie/
laboratória

Miesto prevádzky laboratória

Dátum zaradenia a uverejnenia na webovom sídle MZ SR

Validácia na metódu RT-PCR

Spôsob odberu vzorky

Výter z nazofaryngu a orofaryngu

Výplach ústnej dutiny a hltana kloktaním

Odber slín z ústenej dutiny

1.

Národné referenčné centrum pre chrípku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

2/2020

x

x

x

2.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

2020

x

x

x

3.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Senný trh 4
040 11 Košice

2020

x

x

x

4.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Nemocničná 4
911 01 Trenčín

2020

x

 

 

5.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Mederečská 39
945 01 Komárno

2020

x

 

 

6.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Zdravotnícka 3525/3
058 97 Poprad

1/2021

x

 

 

7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Štefánikova trieda 58
949 63 Nitra

2021

x

 

 

8.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Vojtecha Spanyola 27
011 71 Žilina

2/2021

x

 

 

9.

Medirex, a.s.,

Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

4/2020

x

x  

​10. ​Medirex, a.s., ​Magnezitárska 2/C
040 13 Košice
​4/2020 ​x

11.

Alpha Medical, s.r.o.

Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

4/2020

x

 

 

12.

Agel SK, a.s.

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
Palisády 56
811 06 Bratislava

4/2020

x

 

 

13.

Laboratóriá Piešťany, s.r.o.

Ovocná 3
921 01 Piešťany

4/2020

x

 

 

14.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie
Trieda SNP 1
040 11 Košice

4/2020

x

 

 

15.

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Ústav klinickej mikrobiológie
Považská 1380/2
034 01 Ružomberok

4/2020

x

 

 

16.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Vyšné Hágy 1
062 01 Vysoké Tatry

5/2020

x

 

 

17.

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o. Žilina

Vojtecha Spanyola 47A
011 01 Žilina

5/2020

x

 

 

18.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Pracovisko klinickej mikrobiológie
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

5/2020

x

 

 

19.

Synlab Slovakia, s.r.o.

Limbová 2645/5
831 01 Bratislava

5/2020

x

 

 

​20. SYNLAB Slovakia, s.r.o.​
Pracovisko Ilava
Štúrova 3
019 01 Ilava​
​9/2021 ​x x​
​21. ​SYNLAB Slovakia, s.r.o.
Pracovisko Košice
​Opatovská cesta 10
040 01 Košice
​9/2021 ​x ​x

22.

AdLa, s.r.o. Prešov

Vajanského 1
080 01 Prešov

5/2020

x

 

 

23.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Koreszkova 7
909 82 Skalica

7/2020

x

 

 

24.

Fakultná nemocnica Nitra

Ústav klinickej mikrobiológie
Špitálska 6
950 01 Nitra

7/2020

x

 

 

25.

AnalytX, s.r.o. Trnava

Oddelenie laboratórnej medicíny
Žarnova 11
917 02 Trnava

4/2020

x

 

 

26.

Žilpo, s.r.o. Žilina

Centrálne klinické laboratórium
Vysokoškolákov 31
010 08 Žilina

4/2020

x

 

 

27.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70
059 81 Vysoké Tatry

7/2020

x

 

 

28.

SK-Lab, s.r.o.

Partizánska 15
984 01 Lučenec

7/2020

x

 x

 

29.

Cytopathos, s.r.o.

Kutuzovova 23
831 03 Bratislava

8/2020

x

 

 

30.

LF UPJŠ Košice

Ústav epidemiológie
Trieda SNP 1
040 11 Košice

9/2020

x

 

 

31.

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A
036 01 Martin

10/2020

x

 

 

32.

Biomedicínske centrum
Slovenská akadémia vied

Dúbravská cesta 9
814 39 Bratislava

10/2020

x

 

 

33.

Martinské centrum imunológie, s.r.o.

Mudroňova 12
036 01 Martin

10/2020

x

 

 

34.

Nemocnica Poprad, a.s.

Banícka 803/28
058 45 Poprad

12/2020

x

 

 

35.

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

12/2020

x

 

 

36.

SEBI, s.r.o.

Dolina 196
906 13 Brezová pod Bradlom

1/2021

x

 

 

37.

Nemocenská BB, s.r.o.

Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica

1/2021

x

 

 

38.

Lifebrain COVID Labor GmbH

Wipplingerstraβ.e 35/10
A-1010 Wien

3/2021

x

 

 

39.

Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28
911 71 Trenčín

3/2021

x

 

 

40.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Palárikova 2311
022 16 Čadca

4/2021

x

 

 

41.

GHC Genetics SK, s.r.o.

Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
6/2021
x
   
​42. ​Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ​Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky ​7/2021 ​x
43. ​Vacuumapps, s.r.o., ​Narcisová 5
821 02 Bratislava
​10/2021​ ​x