Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

Zoznam školiacich pracovísk na postgraduálne vzdelávanie v pracovnej činnosti expertná kolposkopia

Názov školiaceho pracoviska

Sídlo školiaceho pracoviska

Kontakt

Klinika gynekologickej onkológie LF SZU a OÚSA

Heydukova 10, Bratislava

www.szu.sk

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2, Martin

www.jfmed.uniba.sk