Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Výzva k verejnému pripomienkovaniu Štúdie uskutočniteľnosti k Informačnému systému Konsolidovanej údajovej základne rezortu zdravotníctva

Dňa 23.11. 2017 o 10:00 v zasadacej miestnosti č. 152 sa uskutoční verejné pripomienkovanie k štúdii uskutočniteľnosti KÚZ.

Štúdiu uskutočniteľnosti k Informačného systému Konsolidovanej údajovej základne rezortu zdravotníctva (KÚZZ) vypracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Implementovať projekt a prijímateľom nenávratného finančného príspevku bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). Projekt sa zameriava na konsolidáciu údajov naprieč rezortom zdravotníctva s cieľom vytvoriť a centrálne spravovať referenčné údaje rezortu.

Štúdia uskutočniteľnosti aj s prílohami sa nachádza v nasledovných dokumentoch:
 1. 01.SU_OPII_KUZZ_rev.docxSU_OPII_KUZZ_rev
 2. 02.Priloha 1 - SU_OPII_KUZZ_Prilohy_rev.docxPriloha 1 - SU_OPII_KUZZ_Prilohy_rev
 3. 03.Priloha 2 - CBA - KUZZ_rev.xlsxPriloha 2 - CBA - KUZZ_rev
 4. 04.NCZI Konsolidacia dat - prezentacia.pdfNCZI Konsolidacia dat - prezentacia
 5. Diagram 1 - IS KUZZ_Motivational Viewpoint.pdfDiagram 1 - IS KUZZ_Motivational Viewpoint
 6. Diagram 2 - IS KUZZ_Legislative Viewpoint.pdfDiagram 2 - IS KUZZ_Legislative Viewpoint
 7. Diagram 3 - IS KUZZ_Product Viewpoint As-Is.pdfDiagram 3 - IS KUZZ_Product Viewpoint As-Is
 8. Diagram 4 - IS KUZZ_Application Usage Viewpoint As-Is.pdfDiagram 4 - IS KUZZ_Application Usage Viewpoint As-Is
 9. Diagram 5 - IS KUZZ_Application Cooperation Viewpoint As-Is.pdfDiagram 5 - IS KUZZ_Application Cooperation Viewpoint As-Is
 10. Diagram 8 - IS KUZZ_Product Viewpoint To-Be.pdfDiagram 8 - IS KUZZ_Product Viewpoint To-Be
 11. Diagram 9 - IS KUZZ_Business Process Viewpoint To-Be.pdfDiagram 9 - IS KUZZ_Business Process Viewpoint To-Be
 12. Diagram 10 - IS KUZZ_Application usage Viewpoint To-Be.pdfDiagram 10 - IS KUZZ_Application usage Viewpoint To-Be
 13. Diagram 11 - IS KUZZ_Application Cooperation Viewpoint To-Be.pdfDiagram 11 - IS KUZZ_Application Cooperation Viewpoint To-Be
 14. Diagram 12 - IS KUZZ_Infrastructure Usage Viewpoint To-Be.pdfDiagram 12 - IS KUZZ_Infrastructure Usage Viewpoint To-Be
 15. Diagram 13 - IS KUZZ_Infrastructure Viewpoint To-Be.pdfDiagram 13 - IS KUZZ_Infrastructure Viewpoint To-Be
 16. Diagram 14 - IS KUZZ_Implementation and Migration Viewpoint.pdfDiagram 14 - IS KUZZ_Implementation and Migration Viewpoint
 17. Enterprise architektúra VS SR_NCZI_v5.xmamEnterprise architektúra VS SR_NCZI_v5.xmam 
 18. Metodicky_pokyn_glosar_pojmov.pdfMetodicky_pokyn_glosar_pojmov

Svoje pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti prosím zaznačte Vznesene_pripomienky.rtfv tomto dotazníku do 20.11. 2017 a zašlite na emailovú adresu peter.kazik@health.gov.sk​​