Tlačiť Späť

Domov

Vyhodnotenie stavu siete

Ministerstvo zdravotníctva každoročne najneskôr do 31. júla zverejňuje novú verejnú minimálnu sieť a zároveň vyhodnocuje stav jej naplnenia. Výsledky vyhodnotenia stavu siete na úrovni okresu spolu s grafickým znázornením plnenia parametrov miestnej dostupnosti a potrebnej kapacity každoročne zverejňuje.

Stav siete k 1. 1. 2022

Všeobecné lekárstvo

Výsledky vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých

Mapa miestnej dostupnosti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých

Mapa miestnej dostupnosti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelýchMapa potrebnej kapacity (KPC) poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých

Mapa potrebnej kapacity (KPC) poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých

 

Pediatria

Výsledky vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast

Mapa miestnej dostupnosti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast

Mapa miestnej dostupnosti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorastMapa potrebnej kapacity  (KPC) poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast

Mapa potrebnej kapacity  (KPC) poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast