Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba

Plán zasadnutí Kategorizačných komisií pre dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky a špeciálne zdravotnícke materiály

Plán zasadnutí Kategorizačných komisií pre dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky a špeciálne zdravotnícke materiály
Rok Komisia Predbežný termín zasadnutia Forma zasadnutia I.st.
Rozhodnutia
Vykonateľnosť 
(v zozname KTG)

 

 

 

 

 

 

2023

KK pre  DP (dietetické potraviny)

14.3.2023 (utorok)

prezenčne/online

15.4.2023

1.7.2023

 

 

13.6.2023 (utorok)

prezenčne/online

15.7.2023

1.10.2023

 

 

19.9.2023 (utorok)

prezenčne/online

15.10.2023

1.1.2024

 

 

12.12.2023 (utorok)

prezenčne/online

15.1.2024

1.4.2024

 

 

 

 

 

 

 

KK pre ZP (zdravotnícke pomôcky)

15.03.2023 (streda)

prezenčne/online

15.4.2023

1.7.2023

 

 

14.06.2023 (streda)

prezenčne/online

15.7.2023

1.10.2023

 

 

20.09.2023 (streda)

prezenčne/online

15.10.2023

1.1.2024

 

 

06.12.2023 (streda)

prezenčne/online

15.1.2024

1.4.2024

 

 

 

 

 

 

 

KK pre ŠZM (špeciálne zdravotnícke materiály)

16.03.2023 (štvrtok)

prezenčne/online

15.4.2023

1.7.2023

 

 

15.06.2023 (štvrtok)

prezenčne/online

15.7.2023

1.10.2023

 

 

21.09.2023 (štvrtok)

prezenčne/online

15.10.2023

1.1.2024

 

 

07.12.2023(štvrtok)

prezenčne/online

15.1.2024

1.4.2024