Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Klasifikácia okresov v roku 2022

Klasifikácia okresov je nástrojom na určenie stupňa ohrozenia dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti v jednotlivých okresoch v SR. Parametrami klasifikácie okresov, ktoré sú považované za rozhodujúce pri zaradení okresov do jednotlivých stupňov sú:

- miestna dostupnosť,
- demografická štruktúra všeobecných lekárov,
- miera naplnenie potrebnej kapacity poskytovateľov VAS.

Ministerstvo zdravotníctva každoročne najneskôr do 31. júla klasifikuje okresy do jedného zo 4. stupňov ako:

- zabezpečený okres (zelená farba)
- rizikový okres (oranžová farba)
- rizikovo nedostatkový okres (červená farba)
- kriticky nedostatkový okres (čierna farba)

Metodika klasifikácie okresov

Metodika klasifikácie okresov na rok 2022

 

Všeobecné lekárstvo

Bodové ohodnotenie výsledkov parametrov klasifikácie okresov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

Mapa klasifikácie okresov - všeobecné lekárstvo pre dospelých
Mapa klasifikácie okresov - všeobecné lekárstvo pre dospelých

 

Pediatria

Bodové ohodnotenie výsledkov parametrov klasifikácie okresov v špecializačnom odbore pediatria

Mapa klasifikácie okresov - pediatria
Mapa klasifikácie okresov - pediatria