Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Štátny vzdelávací program

Fotogaléria z podujatia IPCEI/Health – druhá vlna Okrúhly stôl

Fotografia z podujatia "IPCEI/Health – druhá vlna Okrúhly stôl"

Fotografia z podujatia "IPCEI/Health – druhá vlna Okrúhly stôl"

Fotografia z podujatia "IPCEI/Health – druhá vlna Okrúhly stôl"