Tlačiť Späť

Domov

Otázky a odpovede


Všetky vaše otázky posielajte na emailovú adresu otazky.odpovede@health.gov.sk

 

Kde nájdem informácie potrebné k liečbe pacienta antivirotickým liečivom  Lagervio 200 mg?
Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva v sekcii – Liečba Covid -19 v ambulancii VLD. 
Prikladáme link : https://www.health.gov.sk/?Molnupiravir

Do lekárne mi boli doručené Vakcíny označené dátumom exspirácie 10/2021 , ( 11/2021, 12/2021) .
Môžem takéto vakcíny použiť, alebo sú exspirované ?
 
Tieto vakcíny môžete použiť nakoľko nie sú exspirované .
10. septembra 2021 Európska lieková agentúra pre vakcínu Corminaty  schválila  nový čas použiteľnosti pre uchovávanie pri ultra nízkej teplote.     (-90 °C až -60 °C).
Súhrn charakteristických vlastností lieku a Písomná informácia pre používateľa boli aktualizované s novým časom použiteľnosti pre zmrazené injekčné liekovky, ktorý sa rozšíril zo 6 mesiacov na 9 mesiacov. Podmienky uchovávania zostávajú nezmenené.
                                                                                                       
Vytlačený dátum exspirácie                      Aktualizovaný dátum exspirácie
Jún 2021                                                             September 2021
Júl 2021                                                              Október 2021
August 2021                                                        November 2021
September 2021                                                  December 2021
Október 2021                                                       Január 2022
November 2021                                                   Február 2022
December 2021                                                   Marec 2022
Január 2022                                                         Apríl 2022
Február 2022                                                       Máj 2022
Marec 2022                                                         Jún 2022

Všetky injekčné liekovky s dátumom exspirácie po Marci 2022 už budú odrážať 9-mesačný čas použiteľnosti.
Pre Ambulantného lekára je dôležitý dátum rozmrazenia  vial – nakoľko v chladovom režime je potrebné vakcínu spotrebovať do 31. dní. Táto doba ostáva nezmenená.

Je možné očkovať pacientov, kt. dostali sms o tom že majú nárok na 3. dávku aj v našej ambulancii?
Áno, samozrejme očkovať pacientov 3. dávkou môžete aj vo Vašej ambulancii.

Po akom čase od prekonania ochorenia je možné podať booster dávku pacientovi?
Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo  veku  od  18  rokov najskôr za 3  mesiace po podaní poslednej dávky základnej dvojdávkovej očkovacej schémy.
Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo   veku   od   18   rokov najskôr  za  8  týždňov  od  podania  poslednej  dávky jednodávkovej očkovacej schémy. ( vakcína Janssen)

Po akom čase od prekonaní ochorenia je možné podať booster dávku imunokompromitovaným pacientom?
Dodatočnú tretiu dávku  vakcíny  je  možné  podať  kompletne  očkovanej imunokompromitovanej osobe najskôr o 4 týždne po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy.

Kedy je možné aplikovať posilňovaciu  („booster“) dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre osobu, kt. boli podané monoklonálne protilátky?  
Osobám, ktoré boli kompletne zaočkované a následne prekonali ochorenieCOVID-19alebo  im  boli  podané  monoklonálne  protilátky,  je možné  podať  posilňovaciu(„booster“)dávku  po 3  mesiacoch od  prekonania  ochorenia alebo  po podaní monoklonálnych  protilátok.

Je možné podať posilňovaciu  („booster“) dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre deti do 18r ?
Pre očkovanie detí nie sú oficiálne schválené posilňovacie dávky a teda nie je možné podávať booster dávky osobám do 18r.

Ako je možné kombinovať jednotlivé vakcíny pri podávaní posilňovacej dávky.
Podľa prístupu  „mix-and-match“  majú  ľudia  možnosť  získať  posilňovaciu  dávku akejkoľvek schválenej vakcíny proti ochoreniu COVID-19  a to bez ohľadu na tú, ktorú dostali pôvodne. V tabuľke nižšie sú uvedené možnosti, ako je možné kombinovať jednotlivé vakcíny v rámci prístupu „mix-and-match.

 

mix-and-match
 

 

Je  povolená aplikácia tretej posilňovacej ( booster)  dávky vakcíny proti ochoreniu COVID – 19 pre pacienta , kt. je kompletne zaočkovaný a aj prekonal ochorenie COVID – 19 ?
Osobám, kt. boli kompletne zaočkované a prekonali ochorenie COVID -19 sa tretia dávka neodporúča – vzhľadom nato, že prekonanie ochorenia pôsobí ako tretia posilňovacia (booster) dávka. V prípade ak si pacient žiada podať tretiu dávku, aj napriek týmto skutočnostiam, môžete mu ju podať.

Podanie tretej dávky je vhodné zvážiť najmä osobám ktoré:

  1. Prekonali ochorenie COVID- 19 pred viac ako dvanástimi mesiacmi,
  2. Mali ochorenie COVID -19 s asymptomatickým alebo oligosymptomatickým priebehom.


Ako bude prebiehať očkovanie imunokompromitovaných pacientov?
Aplikácia dodatočnej tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ako súčasť základnej očkovacej schémy pre imunokompromitované osoby sa bude vykonávať podaním mRNA vakcín.
Imunokompromitovaná osoba obdrží SMS od centrálneho objednávacieho systému. V prípade, že Vás pacient SMS neobdržal, ale máte vedomosť o tom, že patrí do skupiny imunokompromitovaných pacientov môžete mu vydať odporúčanie na očkovanie proti ochoreniu  COVID-19 z dôvodu oslabenej imunity. Takýchto pacientov je samozrejmé možné zaočkovať vo Vašej ambulancii, pacienti nemusia využiť centrálny objednávací systém.

Kedy je možné podať tretiu dávku imunokompromitovanej osobe?
Dodatočnú (tretiu) dávku vakcíny je možné podať kompletne očkovanej imunokompromitovanej osobe najskôr o 4 týždne po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy. Imunokompromitované osoby sa budú očkovať prednostne. Aplikácia dodatočnej tretej dávky imunokompromitovaným osobám má prioritu pred podaním „booster“ dávky ostatným osobám.

Kto môže očkovať deti vo veku 5 – 11 rokov?
Keďže očkovanie detí vo veku 5-11 rokov bolo oficiálne schválené, MZ SR zmení postup pre očkovanie týchto detí. Momentálne prebieha očkovanie iba v 3 centrách a zákonný zástupca dieťaťa musí predložiť písomnú  žiadosť + výmenný lístok od lekára.

Po novom chceme očkovanie deti 5-11 realizovať vo VKOC v každom kraji. Písomná žiadosť, ani výmenný lístok od lekára, nebudú viac potrebné. Očkovanie bude prebiehať tak, ako očkovanie detí 12-17 rokov, za prítomnosti pediatra a zákonného zástupcu (prípadne so splnomocnením zákonného zástupcu). Registrácia detí na očkovanie je spustená od 22.12.2021.

Mám záujem očkovať svojich pacientov. Aký je správny postup na prihlásenie?
Na hlavnej stránke webu MZ SR je vpravo Registrácia lekárov ambulantné očkovanie.  Po otvorení kliknite na Prihláste sa a potom na Registrácia. Po vyplnení a odoslaní údajov o ambulancii poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (PZS) príde odpovedný mail z MZ SR o jeho registrácii v systéme. Po kliknutí na Zmluva na stiahnutie zmluvu o spolupráci PZS vytlačí 4x, podpíše všetky exempláre a zašle ich poštou na MZ SR. Po uverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv o tom PZS dostane informáciu a môže si objednať vakcíny v počte, aký uzná za vhodné.

Budúci týždeň sa chystám na dovolenku. Po návrate chcem očkovať. Kedy sa mám prihlásiť?
Je vhodné prihlásiť sa do systému a zaslať podpísané zmluvy čo najskôr, teda ešte pred odchodom na dovolenku, aby bolo zrejmé, v ktorom meste/obci bude po návrate lekára z dovolenky dostupné očkovanie proti COVID-19. Podľa toho sa vytvorí prepojený systém, ktorý nám pomôže pokryť očkujúcimi VLD a VLDD čo najviac konkrétny región, resp. celé Slovensko. Očkovať môžete začať kedykoľvek po návrate z dovolenky.    

V zmluve je uvedený počet 800 liekoviek. Na mojej ambulancii nezaočkujem toľko ľudí, pretože veľa pacientov už bolo očkovaných. Môžem zmluvu upraviť na predpokladaný počet dávok?
Zmluva je nastavená na tzv. „paušálny“ počet liekoviek, aby sme ju nemuseli uzatvárať pri každom novom dovoze. PZS odoberie toľko kusov, koľko potrebuje, napr. 10 kusov alebo iný počet. Pokiaľ ich minie, tak si môže v 14-dňových intervaloch doobjednať ďalšie. Objednávky môže vykonať opakovane a v rôznych počtoch liekoviek. Ak nevyčerpáte počet liekoviek uvedených v zmluve, nie je to problém. Rovnako, ak budete potrebovať navýšiť počet liekoviek, nie je to problém. Zmluvu prosím neupravujte a podpíšte ju v jej pôvodnom znení, nezaväzuje vás k objednaniu celého paušálu.

Môžem objednávať vakcíny hneď po zaregistrovaní sa?
Nie, po zaregistrovaní sa je nutné vyplniť zmluvu, odoslať ju v papierovej forme na adresu Ministerstva zdravotníctva SR a počkať na oznámenie o zverejnení zmluvy notifikáciou emailom. Akonáhle budete mať potvrdenie o zverejnení zmluvy, môžete objednať vakcínu. Dodanie vakcín je možné 1 deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Musím objednať vakcíny hneď po registrácii, prípadne do nejakého termínu po registrácii? Ako sa dozviem, že už môžem objednávať vakcíny z lekárne?
Vakcíny môžete objednať najskôr po obdržaní notifikácie o zverejnení zmluvy,  ale záleží len od Vás koľko dní od zverejnenia zmluvy ubehne. V tomto nie ste limitovaní. Objednanie vakcín si môžete plne prispôsobiť objednávaniu pacientov, či plánovanej dovolenke. O zverejnení zmluvy Vám príde informačný email.

Ako často môžem objednávať vakcíny? Koľko vakcín si môžem objednať naraz?
Vakcíny je môžete objednávať podľa potreby Vašej ambulancie. Ideálne je však objednávať  v dvojtýždenných cykloch, teda 1x za 14dní. Objednávku je potrebné prispôsobiť počtu objednaných pacientov na očkovanie, nakoľko vakcína je stabilná najviac 31 dní v chladovom režime. Je potrebné myslieť na to, že objednávky sa uzatvárajú vždy v týždni do štvrtku do 12:00 a budú distribuované v nasledujúcom týždni.


Kedy objednané vakcíny dostanem?
O termíne dodania Vás bude informovať lekáreň, u ktorej si vakcíny objednáte. Rozvozy do lekární sa robia spravidla 1x do týždňa.

Musím si k vakcínam objednať / zakúpiť aj ihly a striekačky?
Ihly a striekačky nie je potrebné objednávať či kupovať, PZS dostane vakcíny a k nim aj ihly a striekačky bezplatne.

 

Môže si pacient vybrať očkovaciu látku?
Očkuje sa výhradne vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BionTech. Pacient si v ambulancii nemôže vybrať typ vakcíny.

Aká je úhrada za očkovanie a kto ju bude hradiť?
Úhrada je zverejnená aj  na webe zdravotných poisťovní formou verejného prísľubu vo výške 10 EUR/1 očkovanie . V ambulancii ju PZS dostane v plnej výške. Výkon sa bude vykazovať pod kódom 252L / 252K s diagnózou Z25.70 rovnako ako vo vakcinačných centrách. PZS očkovanie vykáže v bežnej mesačnej dávke zdravotnej poisťovni a predtým si nastaví svoj počítačový systém.
ZP Dôvera: Stanovisko Dôvery k aktuálnej epidemiologickej situácii
ZP Union: Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L
ZP VšZP: Verejný prísľub očkovanie VLD/VLDD od 1.8.2021 - bonifikovanie


Ako mám vykázať nevyužitú vakcínu, kt. bola nakoniec vrátená do lekárne?
Túto vakcínu je potrebné vykázať v systéme ISZI ako odpis.

Môžem zaočkovať aj nekapitovaného pacienta?
Áno, od 20.8.2020 je možné očkovať aj pacientov, kt. nemáte kapitovaných vo svojej ambulancii. Je však potrebné aby ste mali prístup do eKarty a vedeli takémuto pacientovi zapísať výkon očkovania.

Môžem na ambulancii zaočkovať pacienta, ak dostal 1. dávku vo vakcinačnom centre ?
Áno, je možné ho zaočkovať vo Vašej ambulancii. Pacient sa musí preukázať potvrdením, že absolvoval očkovanie 1. dávkou a súčasne je potrebné mu správne vykázať očkovanie v ambulancii – ako očkovanie druhou dávkou.

S ktorými výkonmi je možné kombinovať výkon očkovania 252K/252L?
Je možné ho kombinovať s návštevou v pracovnom čase a mimo pracovného času, t.j. s výkonmi č. 25 a č. 26 u pacientov, ktorí sa nedokážu dostaviť do ambulancie a s výkonom preventívnej prehliadky 160.

Ako často musím vykonávať hlásenie do ISZI ?
Hlásenie do ISZI je nevyhnutné vykonávať najmenej 1x týždenne.

Môžem zaočkovať poistenca EÚ?
Áno, je možné ho zaočkovať – nie je za neho uhrádzaná kapitačná platba, avšak zdravotnú dokumentáciu vedie jeho ošetrujúci všeobecný lekár a výkon si môže vykázať.

Kam sa má obrátiť pacient, ktorý má záujem o vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu (Greenpass)?
Medzinárodného očkovací preukaz zasiela NCZI.

Ako je to so zodpovednosťou za reakcie po očkovaní?
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti preberá zodpovednosť len za výkon aplikácie vakcíny. Pacient pred očkovaním podpisuje informovaný súhlas.

Kde nájdem návod na správnu manipuláciu a riedenie vakcíny?
Všetky informácie  sú uverejnené v Odbornom usmernení MZ SR uverejnenom na webe ministerstva www.mzsr.sk vrátane informovaného súhlasu a anamnestického dotazníka a hlásenia spotreby vakcín do NCZI. Podrobné informácie o očkovacej látke, manipulácii a riedení nájdete na stránke www.comirnatyeducation.sk, určenej pre zdravotníckych pracovníkov.