Tlačiť Späť

Domov

Archív datasetov rezortu Ministerstva zdravotníctva SR​​


 1. 1706 - Zoznam liekov s úradne určenou cenou
             [2013]     [2014]
 2. 1707 - Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou
             [2013]     [2014]
 3. 1708 - Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou
             [2013]     [2014]
 4. 1716 - Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - špecializačné študijné programy
             [2013]     [2014] 
 5. 1717 - Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - certifikačné študijné programy
             [2013]     [2014] 
 6. 1718 - Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - študijné programy​ sústavného vzdelávania
             [2013]     [2014]
 7. 1719 - Zoznam stredných zdravotných škôl v SR
             [2013]     [2014]
 8. 1720 - Sieť stredných zdravotných škôl v SR
             [2013]
 9. 1721 - Zoznam udelených akreditácií pre kurzy Inštruktora prvej pomoci
             [2013]     [2014]
 10. 1722 - Zoznam udelených akreditácií pre Kurzy prvej pomoci
 11.            [2013]     [2014]