Tlačiť Späť

Domov

Hlásenie poškodených liekoviek


V prípade zisteného poškodenia liekovky alebo podozrenia zo vzniku teplotnej a/alebo časovej odchýlky pri uchovávaní alebo transporte očkovacej látky mimo výrobcom stanoveného teplotného a/alebo časového rozmedzia, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na email: ockovanie.hlasenie@health.gov.sk