Tlačiť Späť

Domov

Zoznam špecializovaných pracovísk imunoalergológie

Očkovacie centrá pre deti s kontraindikáciami, reakciami po očkovaní proti COVID-19
Koordinátor- vedúci lekár, kontakt

NÚDCH v Bratislave, Imunologická-alergologická ambulancia
Limbová 1
831 01 Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
Tel.č.  02/5937 1563 – pracovný deň 12:00 – 14:00

DFN v Košiciach, Detské infekčné oddelenie
Trieda SNP 1
040 11 Košice
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
Tel.č.  055/235 2478 – štvrtky 13:00 – 15:00 (pracovný deň)

UN v Martine, Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA
Tel.č.  043/4203 305 - pondelky 12:00-13:30 (pracovný deň)     
043/4203 684 – utorky 12:00-14:00 (pracovný deň)

DFN Banská Bystrica   
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
MUDr. Zuzana Podmanická
e-mail: alergoimuno@dfnbb.sk  

Očkovacie centrá pre dospelých s kontraindikáciami, reakciami po očkovaní proti COVID-19
Koordinátor – vedúci lekár, kontakt

UN Bratislava
Klinika infektológie a geografickej medicíny, LF UK a SZU, UN Bratislava
Limbová 5
Bratislava
MUDr. Alena Koščálová, MSc.
Tel.č. 02/5954 2849 /JIS odd./ - pracovný deň 13:00 - 15:00

FNsP Banská Bystrica
Oddelenie infektológie
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA
Tel.č. 048/4335 325 – pracovný deň 8:30 – 14:00
048/4335 351 - pracovný deň 12:00 – 15:00
048/4335 315 – ambulancia, možnosť vyšetrenia, ak je reakcia po očkovaní

UN v Martine
Imunologická-alergologická ambulancia
Kollárova 2
036 59 Martin
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA
Tel.č.  043/4203 305 - pondelky 12:00-13:30 (pracovný deň)     
043/4203 684 – utorky 12:00-14:00 (pracovný deň)

Očkovacie centrum pri FN Trnava
A. Žarnova 11
917 75 Trnava
MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
Tel.č. 033/5938 776, 5938 429  – pondelok až štvrtok 8:00-15:00

Ambulancia KIaA
Poliklinika Klokočina
Hviezdoslavova tr. 1
949 01 Nitra
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
Tel.č. 037/6503 498 – pracovný deň 12:00 – 14:00