Tlačiť Späť

Domov

Zoznam špecializovaných pracovísk imunoalergológie


Očkovacie centrá pre deti s kontraindikáciami, reakciami po očkovaní proti COVID-19

Koordinátor- vedúci lekár, kontakt

NÚDCH v Bratislave, Imunologická-alergologická ambulancia
Limbová 1
831 01 Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
Tel.č.  02/59371563

DFN v Košiciach, Detské infekčné oddelenie
Trieda SNP 1
040 11 Košice
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
Tel.č.  055/2352478

UN v Martine, Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA
Tel.č.  043/4203684

FNsP Banská Bystrica
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr. Zuzana Podmanická
Tel.č. 048/4726512

Očkovacie centrá pre dospelých s kontraindikáciami, reakciami po očkovaní proti COVID-19
Koordinátor – vedúci lekár, kontakt

UN Bratislava
Klinika infektológie a geografickej medicíny, LF UK a SZU, UN Bratislava
Limbová 5
Bratislava
MUDr. Alena Koščálová, MSc.
Tel.č. 02/5954 2925

UNLP Košice
Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Rastislavova 43
041 90 Košice
MUDr. Martin Novotný
Tel.č. 055/6152202

FNsP Banská Bystrica
Oddelenie infektológie
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA
Tel.č. 048/4335 325

UN v Martine
Imunologická-alergologická ambulancia
Kollárova 2
036 59 Martin
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA
Tel.č.  043/4203684

FN Trnava
Klinika vnútorného lekárstva
Ambulancia alergológie a klinickej imunológie
A. Žarnova 11
917 75 Trnava
MUDr. Miroslav Bajer
Tel.č. 033/5938269

Ambulancia KIaA
Poliklinika Klokočina
Hviezdoslavova tr. 1
949 01 Nitra
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
Tel.č. 037/6503498

FN Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
MUDr. Pavol Šimurka PhD.
Tel.č. 032 / 656 61 11